Nordic Battlegroup och den högre konfliktnivån

I Insats & Försvar nr 6 2006 står står ett intressant repportage om den nya typen av hotbild som svenskar i utlandstjänst ställs inför. Valde därför ut några lämpliga citat ur artikeln.

Högre konfliktnivå men soldatjobbet detsamma
Världen har blivit mindre, men hotbilden har förändrats kraftigt sedan de första svenska soldaterna sattes in utomlands för 50 år sedan. Soldatjobbet är i princip detsamma, men det har blivit svårare att skilja på vän och fiende. Det säger brigadegeneral Karl Engelbrektson, chef för Nordic Battlegroup. Första halvåret 2008 ska den svensk-ledda Nordic Battlegroup, NBG, vara redo att med kort varsel sättas in i ett konfliktområde någonstans inom en radie på 600 mil från Bryssel.

En stor skillnad på de uppgifter som vi löser i dag är att FN-insatser förr oftast var så kallade kapitel 6-uppdrag där styrkan gick in med parternas samstämmighet. I sag har vi fler kapitel 7-insatser, det vill säga fredsframtvingande åtgärder. Ofta finns ingen fred att övervaka, säger Karl Engelbrektson.

Mera tidskrävande
Soldatgörat är mycket detsamma i dag som för 50 år sedan. Dock var det lättare att identifiera vän och fiende tidigare. Det fanns väl definierade parter i en konflikt. I dag går det knappt att definiera vilka intressegrupper som finns i ett område och hur de hänger ihop.
Det fanns en militär exklusivitet förr, till skillnad från det civila samhället. Det har försvunnit mer och mer. De militära förbanden måste uppfylla alla lagar och regler.

Bättre utbildade
Dagens förband är dock bättre förberedda för sin uppgift, tror Karl Engelbrektson. Missionsutbildningen är systematiserad på flera sätt.  Vi har en större omvärldsuppfattning generellt. Det är lättare att nå information om hur det ser ut i världen. Bland de rekryterade är levnadsåldern högre. Den enskilde har varit med om mera i livet.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.