Försvarslöst Sverige måste lära av Finland!

Läste en intressant artikel i tidningen Vårt Försvar nr 4 2006. Väljer att citera ur den.

Ett försvarslöst Sverige måste lära av Finland!

Tarja Halonen omvaldes till president 29 januari i år. För några pr sedan kritiserade hon Sveriges brist på försvar. ”Ni tror att det räcker med Finlands försvar?”

Nu är vårt försvar ännu svagare. Jag citerar AXESS nr 1, 2006 sid 18. – Men det behöver inte bli så. Rörelserna är så stora och mäktiga, men Sverige är bara en liten fisk i oceanen. Vi kan välja mellan de stora strömmarna, undvika blindskären och finna våra egna vägar framåt.” Den vägen tycks Finland gå. Så bör Sverige göra och se till vårt eget hus först, innan vi ger oss ut i strömmarna.

Svensk teknik
”NBF (Nätverksbaserat försvar) till ett pris av c:a 17 miljarder, ska lösa försvarets problem med kraftsamling till internationella uppgifter”, kunde vi läsa i SvD den 11 november 2005. Något alternativ hur ”intressenter” skall avhållas från terroristaktioner, anfall eller revoltförsök finns icke. Insatsstyrkan, en Nordic Battle Group (NBG) måste då vara på två platser samtidigt.

Politikernas svek
Vårt land är oerhört sårbart, där 40-talsgenerationen är lika sårbar med sålig försvarsvilja. Det bekräftas av fotoutställningen ”Bortom stötvågsgränsen” där fotografen August Eriksson (AE) skildrat neutralitetspolitikens dubbelmoral. AE: ”Trots att krig ständigt sker varstans i världen har jag en grundmurad känsla av att det inte kan hända här. Samtidigt vet jag att det inte är så. Jag och min generation har från barndomen fostrats att tro att vi är för evigt förskonade från krig.” (SvD 22 juli 2005).

Dett är sorligt alltför sanna påstående, visar hur politikerna lyckats förvända synen hos svenska folket, som bibringats tron att vår urgamla frihet inte behöver eller är värd att försvara.
Regering, riksdag och försvarsledning talar bara om NBG, NBF och elektronik. Om vårt eget försvar mot anfall, terrorister elelr revoltaktioner sägs inte ord.
DEssutom kan det knappast vara förlåtligt att regeringen inbjuder ryska förband, som varit i krig, att öva på svensk mark. Nästa gång kanske på Gotland?

Av Lars Bratt

Kommentarer inaktiverade.