Ska Sverige delta med soldater i Södra Afghanistan?

Under 2006 tilltog striderna i Afghanistan. Islamister, lokala krigsherrar och opiumhandlare samarbetade för att driva bort de utländska fredsbevarande styrkorna. De hårdaste striderna sker i de södra delarna av landet. Mycket tyder alltså på att situationen kommer att antingen förvärras eller förbli densamma under vårt nya år. I Svd den 11 januari rapporterades att över 4000 dödades under 2006 till det blodigaste året sedan 2001. Bara nu i veckan dödades 150 rebeller i sydöstra Afghanistan av den Natoledda styrkan.

Sverige deltar sedan några år tillbaka med soldater i den norra delen av Afghanistan. Det har redan påtalats om möjligheterna att fördubbla de svenska styrkorna. Frågan blir nu om vårt land även borde sända förband till södra Afghanistan?

Möjligheterna finns redan men kommer att bli ännu större i och med utbildandet av Nordic Battle Group. Styrkan är ännu färdigutbildad och rekryteringarna pågår fortfarande för fullt. Man bör ha i åtanke att svenskledda förbanden har utsatts för beskjutning minst fyra gånger. En av dem hade dödlig utgång. Även om det är relativt lugnt i den norra delen, så behövs fredsövervakning fortfarande där på långt sikt.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.