Tillåt militära företag i Sverige!

Stod en artikel i Svd den 13 januari med rubriken ”Sverige – världens legosoldat”. I den skriver moderaten Tom Heyman, att Sverige tillhandahåller ”legosoldater” för västvärldens nya krig och att rollen som internationell vapensmedja knappast främjar vår säkerhet. Han menar också att ”en alliansfri politik ger oss större manöverutrymme i en framtida osäker värld än en militär kopplig till en av stormakterna”.

 

När jag läser Heymans artikel får jag det intrycket att Sverige borde lägga ner hela sitt försvar, avsluta det välartade internationella projektet Nordic Battle Group, lägga ner vapenindustrin och därefter hoppas på att ingen vill vårt land något ont. Sverige ska inte heller delta i fredsbevarande insatser i andra delar av världen.

 

Visst jag förstår hur han tänker. Men jag kan inte hålla med Heyman på någon punkt. Den typen av tänkande hör inte alls hemma i vår tid. Att vara neutral, är precis det samma som att tiga och samtycka. Inte någonstans i sin artikel nämner han ”Militära Företag” (eng. Private Military Corporations) som i allt större utsträckning börjar ta del i de internationella krigen. Dessa företag har blivit allt fler och omsätter hundratals miljarder. De är specialiserade på att lösa strategiska problem i stil med de som utlandsstyrkorna utför, fast mot betalning. Varför? Jo, det beror på minst tre faktorer:

1)      Nedrustandet av försvarmakter: Västmakterna, exempelvis Sverige, lägger ner sina egna styrkor och förband.

2)      Sjunkande standard hos beväpnade styrkor: I och med att det satsas allt mindre resurser på försvaret, innebär det att vapen och materiel blir föråldrad och inte duglig för mer avancerade stridsoperationer.

3)      Västmakterna blir alltmer tveksamma i militära ingripanden: Internationella misslyckanden i t.ex. Rwanda och Somalia som dessutom fick stor medial uppmärksamhet, har lett till att t.ex. USA är mer restriktivt till att skicka beväpnade styrkor för att förhindra blodiga konflikter i andra länder.

 

Kontentan blir att det uppstår ett tomrum som måste fyllas. Krig kommer alltid att finnas. När ett värnlöst land blir anfallet av en främmande makt eller härjat av terrorister, vad gör det då? Landets regering vet att ingen hjälp kommer utifrån, alltså skriver den ett avtal med ett militärt företag att lösa problemet. När uppdraget är slutfört får det betalt av regeringen antingen i reda pengar eller in natura. Är det rättvist? Jag lämnar frågan öppen.

 

Jag anser att om inte vår regering vill att vårt land deltar i internationella uppdrag eller går med i Nato, då kan den åtminstone ge tillstånd till andra att få göra det. Men till skillnad från USA och Storbritannien, så är det inte tillåtet att starta militära företag i Sverige. Det betecknas som ”olovlig kårverksamhet”. Ändå förekommer det att svenskar tar anställning i stora transnationella militära firmor som Blackwater. Det händer också att USA: s regering tar hjälp av dessa företag när de krigar i andra länder. Är det rättvist? Jag lämnar frågan öppen. 

Annonser

3 responses to “Tillåt militära företag i Sverige!

 1. Två saker om den här blogposten och en sak som är kopplat både till den här blogposten och den du skrivit om ”Rysslands nya vapen”:

  Det första, Heyman sällar sig till Junilistan och är således inte moderat längre.

  Det andra. Kårverksamhet som det benämns kan ju dels ses i dess historiska ljus. Sverige var neutralt och ville inte ha rekrytering av sina medborgare till andra staters styrkor. På ett mer priniciellt plan så anser jag att våldsmonopolet undergrävs med privatarméer.

  All vår militära verksamhet är dock inte sådan till sin natur att den inte skulle kunna skötas av privata ”militära” företag. Exempelvis samband, och minröjning. När sambandstjänsten eller minröjningen sker under yttre hot så lämpar sig inte civilister längre.

  Gasledningar har du också skrivit om. Den rysk-tyska gasledningen kommer patrulleras av den ryska östersjömarinen. Här finns dock potential för civila företag. Den tänkta gasledningen går genom flera stora minerade områden och ledningar patrulleras redan idag av civila företag; ett arbete som ständigt måste göras pga bla minhot.

 2. Tack för att du rättar mig. Stirrade mig blind på ”moderat” och fortsatte att läsa hans struntprat. Blev glad över att läsa att ÖB gav honom svar på tal senare.

  Visst undergrävs våldsmonopolet med s.k. privata arméer eller militära företag. Skall skriva mer utförligt om dessa företag i någon av mina framtida essäer. Men är det bra att staten innehar monopol på våldet? Visst en del funktioner inom Försvaret kan skötas av företag. Minröjning är ju något som inte vem som helst kan göra. Hur vore det om röjdykning sköttes av företag. Så vitt jag vet saknas det inte arbete där. Det är som du nämner, att området för gasledningen är minerat. I den artikel jag läste om den ryska gasledningen, beklagade sig ÖB över hur mycket minor det ligger på botten där ledningen skall dras. Jag hörde även talas om någon rysk hamn som var så ingentäppt av minor från WW2 att inget fartyg vågade gå in där. Men så småningom anlitade man svenska röjdykare att göra rent hus, vilket de också gjorde till punkt och pricka.

  Sambandstjänst är jag inte så bekannt med, trots att jag är utbildad för stab. Kan hantera radio och sånt men vad gäller sambandstjänst i övrigt är mina kunskaper ytliga. Kan du berätta mer om detta?

  Var har du förresten fått veta att den ryska marinen skall övervaka ledningen? Jag gissade att det skulle bli en finsk-svensk historia eftersom det pratats här och där om samövningar mellan våra sjöflottiljer.

 3. Två saker om sb.tj.:
  1. Polisens utsatthet under Göteborgskravallerna visar på att yttre hot inte behöver vara någon som står med ett vapen i hand.
  2. FM hyr redan idag in konsulter på området, förvisso några fd militärer men även andra. Sb på hemmaplan är en sak men ute vill jag iaf ha kollegor/militärer som arbetar.

  Om Östersjömarinen, bl.a. DN: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=588619