Försvaret och försvarandet av biståndet!

I gårdagens DN stod det en artikel med rubriken ”Försvaret är en del av biståndet”. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=573&a=606656 I den står bl.a. följande att läsa, jag citerar:

”Trots att lag och ordning är centralt när diktaturer och störtats ogillades tanken på att Sverige skulle skicka våldsbistånd”.

”Att dra gränsen mellan en renodlad militär operation och bistånd för nationsbyggande låter sig knappast göras. I själva verket hänger de två verksamheterna tätt samman. För att kunna garantera demokratins mjuka värden krävs ofta hård hjälp utifrån, annars riskerar statsbygget att falla samman och ge fritt spelrum åt brottslingar och terrorister”.
”I en tid då svenska soldater alltmer används för att stödja demokrati, marknadsekonomi och social utveckling i andra länder, är det inte mer än rimligt att försvaret får tillgång till biståndsmedel.”
 

Jag anser det som självklart att de hjälpinsatser man sänder iväg till andra länder som är i behov av hjälp utifrån skall bevakas. Viktigt att veta i sammanhanget är att bistånd delas upp i två typer 1. humanitära hjälp insatser och 2. mer långsiktiga bistånd för utvecklingsinsatser. 

Men övervakning  sker inte alltid och därför tenderar exempelvis matleveranser att hamna i fel händer. Nu har jag fått veta att de länder till vilka mest bistånd skänks bort, också är de till vilka räddningsverket skickar mest personal i form av support teams. Men det är inte detsamma som militär support. Svälten är ett effektivt vapen, ja, det hör till ett av de grymmaste och effektivaste effektivaste vapen som finns. Vi behöver bara vända våra blickar mot Afrika där människor dör i hundratusental åt gången av svält. Den proviant som skulle kunna ha räddat livet på dem, tas om hand av inte minst klanledare som bara bryr sig av sina egna anhängare. De tvekar inte att gå över lik för att få sina viljor fram. När katten är borta, då dansar råttorna på bordet. Katten måste finnas där och jaga bort dem.

Efter att ha läst artikeln frågade jag mig: är så att just de länder till vilka vi skänker mest bistånd, också är de till vilka vi sänder mest utlandsstyrkor. Är det så?

Våra största styrkor är enligt följande Kosovo: cirka 440 personer Afghanistan: cirka 240 personer och Liberia: cirka 230 personer. Fick därefter tag i en lista från SIDA över de 20 största mottagarna av svenskt bistånd. De fem översta namnen på listan är i tur och ordning Tanzania, Mocambique, Sri Lanka, Etiopien och Uganda. Afghanistan kommer på åttonde plats. Liberia och Kosovo står inte ens med på listan. Jag vet dock att de får mottaga bistånd från Sverige, men inte på långa vägar så mycket som t.ex. Tanzania och Afghanistan.Se där! Biståndet är dåligt bevakat. Här finns all anledning för Gunilla Carlsson och Mikael Odenberg att slå sina påsar ihop och göra gemensam sak. Låt försvaret försvara biståndet!

Annonser

Kommentarer inaktiverade.