Är gasen Rysslands nya vapen?

Jag vet inte om jag ska tro mina ögon! Ryssland tycks verkligen ha fått en ny Tsar….och han heter Vladimir Putin. Är det verkligen sant? Vilka märkliga tider vi lever i ärade läsare. Peter den Store måste sucka djupt av förtjusning i sin mörka grav över att ha fått en potentiell jämlike. Svjastjennaja Rus (det Heliga Rysslands) glansdagar är trots allt inte till ända. Nej de skall återuppstå!
Jag leker med tanken för mig själv. Om Putin likt Tsar Peter ville grunda en helt ny stad som S:t Petersburg, till priset av tusentals ryssars liv och möda, så skulle han nog göra så. Vad skulle hans nya residens heta? Putingrad?

Nog med lek och tillbaka till allvaret……..

För ett par dagar sedan gick konferensen Folk och Försvar av stapeln. I Svd rapporterades ett och annat av de många intressanta tal som hölls. Ett av dem handlande om den planerade ryska gasledningen som skall löpa genom Östersjön. Av de planerade 1200 km kommer 500 km att hamna i svenskt vatten. I artikeln ”Gasledning påverkas försvarets planering” Svd 17 Januari, står det att ”energi blir allt viktigare, både som en dyr nödvändighet och ett politiskt maktmedel” och att ”olja och gas förändrar den strategiska helhetsbilden”.

Behöver vi vara rädda för ryssen? Kommer Ryssland att använda sin energi, främst gasen som ett nytt vapen? Eller kommer Ryssland att använda sin militära styrka. Nej, säger jag vi behöver inte på ett sätt vara rädda för Ivan, varför det. Varför då undrar ni.
På det svarar jag, att för det första måste man lära känna sin motståndare. Personligen ser jag inte Ryssland i termer av fiende. Ryssland är Ryssland, ett land som alltid varit och fortfarande är en gåta för Västerlandet. Men för att göra min diskussion begripligare för läsaren, så använder jag termen åtminstone motståndare.

För att lära känna sin motståndare bör man blicka tillbaka i dennes historia och försöka finna svaren där. Många av Rysslands etablerade militära principer bottnar i Tsar Ivan den Förskräckliges militärreform från sent 1500-tal. Dess viktigaste del var Kanonorden från den 10 oktober 1577 som reglerade artilleritjänsten. Den omfattande en ring av befästa kloster runt Moskva med artilleri vilka bemannades av munkar. Det nutida ryska försvarskonceptet är utformat enligt liknande principer. Stridsledningen är centrerad i Moskva och luförsvaret samt täcktrupper och rörliga markstyrkor har samma uppgifter som klostren.

Det ryska militära tänkandet skiljer sig mycket från det västerländska. I väst vill man undgå stora egna förluster, medan i Ryssland är man beredd att acceptera dylikt. Den sovjetiska militärteorin är också, med sina negativa inslag svår att förstå för västerlänningar. Men så måste man hålla i minnet hur många katastrofer landet drabbades av under det förra seklet, vilka kräver över hundra miljoner ryssars liv. Mörkertalet är stort.

Men i sin militärdoktrin avser Ryssland att i första hand förhindra väpnade konflikter genom icke-militära åtgärder. Ryssland bör, enligt denna sträva efter ett effektivt system av politiska, rättsliga, organisatoriskt-tekniska och andra internationella garantier för att förhindra att väpnade konflikter och krig uppstår.

Just ordet ”andra internationella garantier” gör att tankarna, likt gigantiska tornklockor börjar ringa i mitt huvud.

Skulle den nya gasledningen kunna vara just en sådan garanti? Ur energin utvinns maktens krafter….Tsar Putin vet vad han gör.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.