Ökat ansvar för Hemvärnet

I tidskriften Hemvärnet den 19:e januari talar ÖB om det nationella försvaret och Hemvärnet.

I dagsläget utgör enligt vad jag fått veta Hemvärnet två tredjedelar av det nationella försvaret. I genomsnitt gör 8500 individer värnplikten varje år och Hemvärnet består av runt 40,000 stationerade soldater runt om i landet. Allt talar sitt tydliga språk. I händelse av krig eller terrorangrepp är det Hemvärnet som skall försvara Sverige. Naturligtvis ställer detta nya krav på hela organisationen. I artikeln talar ÖB om att siffran skall ligga på 30,000. Han medger dock att kanske för mycket uppmärksamhet ägnats åt de internationella styrkorna. Hemvärnet saknar dessutom egna fordon för längre transporter vilket måste åtgärdas, eftersom det till följd av nedskärningar och hopslagningar börjat bli glest mellan förbanden.

Får se vad framtiden för med sig åt det nationella försvaret….

Annonser

10 responses to “Ökat ansvar för Hemvärnet

 1. En kontroversiell idé är att slå samman hemvärn, GU och insatsförband i regementen. En bataljon hemma i reserv, en bataljon utbildar och en bataljon genomför insats eller står i beredskap.

  Varför motorisera hemvärnet? Det låter som taget ur 1940-talet. Integrera istället hemvärnet. Visserligen kommer samtliga Sveriges förband få lite mer av infanteristämpel över sig men det kan vi kanske leva med.

 2. Jag tycker att det låter som en god idé, du menar alltså hemvärnsregementen istället för bataljoner. Jag skulle hellre acceptera den förra termen. I sådana fall skulle mitt regemente logiskt sett bli Berga. Frågan är om det är möjligt.

  Vad gäller det här med fordon i Hemvärnet så minns jag att det var en kille som klagade över att endast tjejerna, alltså Bilkåristerna fick köra tyngre fordon. Vad gäller motorisering, så tror jag att det i första hand har med att snabbt kunna förflytta folk från en del av landet till en annan. I och med att det blir glesare mellan bataljonerna.

  Men hur skulle Hemvärnet kunna integreras bättre? Där sa du nått.

 3. Kustjägarplutonbefäl 19 Andersson

  Om vi lämnar över försvaret avhemlandet till hemvärnet så kan vi lika gärna ge bort våra posteringar i händelse av krig. Helt ärligt talat så skulle hemvärngardisterna göra mer skada än nytta i händelse av krig.
  Antingen ska vi återuprätta försvaret til dess forna prakt, men detta blir inte en ekonomisk realitet eftersom vi inte har varken folkstöd eller finansiering för det. Det bästa är helt enkelt att använda oss av ett tunt spetsförsvar, som är få i antal, men med den bästa utbildning och utrustning vi kan uppbringa.

 4. Hur skulle ett spetsförsvar se ut mer i detalj, förutom bästa utbildning och utrustning.

 5. Kustjägarplutonbefäl 19 Andersson

  Ett spetförsvar ska bestå av en, give or take a few, bataljon/er, med en kort mobiliseringstid. Naturligtvis ska delar av denna typ av försvar vara redo för utlandsbaserad insatser, men även för punktinsatser i hemlandet.
  Dagens Försvar av Sverige är helt baserat på ett invasionsförsvar för att skydda oss mot fi röd. Risken att fi röd, eller några av de andra av våra grannländer, skulle invadera Sverige framgångsrikt, är välidgt liten. Med Norge och Danmark i världens (militära) starkaste organisation NATO, kan även vi svenskar känna oss säkra att en ockupation av oss knappast skulle vara till fördel av NATO, vilka antagligen skulle komma till vår hjälp, om det otroligt otroliga skulle inträffa.
  Världens nya fiende är terrorister. Terrorister har alltid funnits, och är av alla skepnader, inte bara från arabvärlden vilket media nuförtiden vill visa oss. Att invadera länder som Irak kan vara bra, dock inte för att motverka terrorism, utan för att införa demokrati. Terroristerna arbetar i celler utan vetskap om varandras existens, och kan således inte stoppas med en massiv invasion, eller fängsladet av en ledare. Alla länder behöver kompentent personal som kan undaröja hot i, eller omkring, det egna landet.
  Angående utbildning så kan jag med säkerhet säga att den svenska militära utbildningen och ”know-how:et” är bland de bästa i världen. Trots att vi inte vart i krig sedan 1812, är vi fortfarande uppdaterade, och i viss mån leder, den nya utbildningen för soldater. På utrustningsfronten, främst vapen, är vi svenskar ocskå oerhört kompententa. Visst har Bofors och Hägglunds blviit uppköpta av utländska aktörer, men fortfarande är det vår svenska kompentens och idérikedom som garanterar oss några av de bästa vapnen som finns idag. Övrig utrustning kommer mycket från oss själva, annars främst från Norge eller Danmark, vilka inte kan ses som fiender (om de skulle vara fiender så skulle de antagligen ha hela NATO med sig, och då spelar det ingen roll vilken typ av försvar vi har).

  Inte att missa så har hemvärnet fortfarande en viktigt plats i samhället, och har, iallafall delvis, träning för att göra annat för samhället än att tappa bort sina vapen. Vid naturkatastrofer, och andra stora händelser, ser jag det som självklart att hemvärnet ska hjälpa till. Vid skallgångar, dammbyggen, upplopp, så har hemvärnet sin plats att hjälpa polis och räddningstjänst när dessa inte räcker till.
  Ska hemvärnister fortsätta att träna för att vara ett hjälpmedel? Absolut! Ska hemvärnet vara Sveriges främsta försvarsgren? Absolut inte!

 6. Mil refl: Jag avsåg inte hemvärnregementen utan integrering av hemvärnet som reservister i ordinarie organisation; samt sammanslagning av GU och insatsorg.

  KJ bef: Om du samövar med de hemvärnsmännen från Berga så tror jag du skulle ändra uppfattning. Spjutspetsar kan bestå utav engagerade hemvärnsmän likväl som anställda soldater. Dock är jag väl medveten om att hela hemvärnsorganisationen inte är som dem; likväl som jag är medveten om att hela GU organisationen inte består utav officerare som är beredda att tjänstgöra hemifrån.

 7. KJ bef: det är verkligen en uttömmande redogörelse du ger oss om spetsförsvar. Imponerande!

  Det ligger mycken sanning i det du säger. Hemvärnet behövs, men det kan aldrig riktigt anförtros hela det nationella försvaret. Anta att det sker ett katastrofalt terrorangrepp centralt i huvudstaden och även runt om i förorterna, ja, t.o.m. runt om i hela landet. Totalt kaos utbryter. Hur snabbt kan mobiliseringen ske? Hur snabbt kan hemvärnet vara på plats? Jag har grunnat på det där. Klarar hemvärnet av terrorattacker? Jag vet inte. Men att det kan göra lysnade insatser under stormar och översvämmningar det råder det ingen tvekan om!
  Likväl tvekar jag inte heller om att Sverige har de bästa vapnen i världen. Det har jag noga fått förklarat för mig och jag har ju själv använt ett dem, nämligen kpisten som sorgligt nog skall tas ur drift. Den tål hur mycket stryk och kyla som helst. Hela hemvärnet skall få AK-4 och samma utrustning som de värnpliktiga. Jag tror det är två gånger som jag har diskuterat fördelar och nackdelar mellan kpisten och AK-4:an. Själv föredrar jag den förra, eftersom den är lättare och räcker gott nog för närstrid i skogarna tycker jag. Men…på ett öppet och brett fält, tja, där står den sig slätt och sen kan den inte penetrera pansar.

  P.O Dunder: Jag tror på det du säger om att spjutspetsar både kan bestå av värnpliktiga och hemvärnsmän. Allt beror på hur engagerad och intresserad man är.

 8. Kustjägarplutonbefäl 19 Andersson

  Det kanske är dags för mig att börja blogga =). Trevligt att finna två likasinnande, som vill se steg framåt, mot en mer effektiv militär organisation.

 9. Åh Andersson! Jag skulle rent ut sagt älska att se dig plogga! Det behövs fler militära bloggar i bloggosfären, speciellt om Hemvärnet och Frivillligförsvaret. Jag har nämligen fått veta och har själv tagit reda på…att min blogg är unik! Det finns ingen annan som varje dag skriver om försvarsämnen och säkerhetspolitik på det här sättet. Kom igen nu Andersson! Försvaret måste få fler röster! Framåt marsch!
  😉

 10. Varför stå kvar vid att hemvärns namnet måste just vara ett b-lag. Vi lever i en modern värld det är väl dags att göra om hemvärnets namn, få lite proffs känsla av själva organisationen. Värnpliktiga skulle bara balla ur tillslut, visst vissa skulle säkert palla de men de flesta är bara pojkar. Mer ”ja jag är en tuff jägare än en bra bly-utbytare” när det väl gäller. Ja tror nog på frivilligt folk, kanske rent av anställda som har en nära utbildning av ssg bara till _försvar_. Och som tränar med och mot de mer vanliga nivån av hemvärnet.

  Det är faktiskt dags att släppa gränser på hemvärn, värnplikt och dom all mighty jägar-super-dödar-killarna.