Fp kritiserar vapenhandeln

I dagen DN debatt kritiserar Folkpartiets Birgitta Ohlsson den borgerliga regeringens framtida avtal om militärt samarbete med Förenade Arabemiraten.

I den skriver hon: ”Detta ramavatal riserar att skapa ett prejudikat för svenskt militärt samarbete med diktaturstater. Följden av en sådan utveckling blir att regeringens utrikespolitiska mål att främja respekten för demokrati och mänskliga rättigheter undermineras”.

Läste jag rätt? Är Förenade Arabemiraten en diktatur? Hur kan en förbundsstat bestående av sju emirat som efter en mandatperiod om fem år väljer en president, vara en diktatur? Var är det skon klämmer egentligen? Är det för att landets styrs av sharialagarna och har hårda straff? Eller är det för att inga politiska partier är tillåtna i staten. Är det något fel på ett emirat med en egen representation?

Jag anser att man skall städa i sitt eget hus innan man börjar kritiserar hur det ser ut i andras. I Sverige har Sossarna styrt i över 65 års tid ända till nu och det var på god väg att bli diktatur här med. Själv tycker jag att i ett land där företag förklaras i blockad av LO för att de vägrar skriva på kollektivavatal, eller anställda som vägrar stödja Sossarna får sämre behandlig av facket, är så gott som en diktatur. Om detta kan man orda mycket. Förenade Arabemiraten blev självständigt 1971 efter brittiskt styre, alltså för 36 år sedan. Om nu det landet skall benämnas diktatur, så har det varit det under en kortare tid än Sverige.

Vad är egentligen en diktatur?

Annonser

7 responses to “Fp kritiserar vapenhandeln

 1. För att besvara din fråga saxar jag en mening från Wiki ”I sin mera inskränkta mening, är diktaturen en stat där fria, allmänna och lika val av politiska beslutsfattare inte förekommer.”

  För att göra dig uppmärksam på förhållandena i Förenade arabemiraten saxar jag in lite till från Wiki ”Emirerna väljer bland sig en president som fungerar som landets statschef. Eftersom emiraten är ärftliga monarkier och det är emirerna som väljer en av dem själva till president, brukar även federationen räknas som en monarki.”; men även det här från Freedomhouse.com ”Economic reform has not been matched by political reform in the UAE, which has a closed political system in which the views of citizens are not taken into account. Recent reforms undertaken in the governance sector are generally more closely related to issues of trade, commerce, and the economy than to the enhancement of political rights and civil liberties. Political power remains in the hands of traditional tribal leaders.”

  Således kan en jämförelse mellan Sverige och Förenade arabemiraten inte göras eftersom vi haft folkrepresentation sedan urminnes tider, om än att våra kungar varit mer eller mindre enväldiga fram till början av 1700-talet.

 2. Ja, det var just det jag satt och funderade över. Vad är egentligen demokrati och vad är egentligen diktatur, för vem, för vilket och vad är rättfärdigt? Är hundraåriga traditioner rättfärdiga? Så här har deras länder styrts i många århundraden dvs. av emirer, shejker och kungar etc. etc. Och vi i Sverige har sedan urminnes tider haft en folkrepresentation även om våra kungar tidvis varit enväldiga och krigiska. Vissa härskare har varit sämre, andra bättre, precis som våra demokratiskt valda representanter. Hur mycket kan man begära av en annan männsika, eller av den här världen?

  Klagar folket i UAE över hur landet styrs? I sådana fall borde de ha gjort revolt för länge sedan, trots allt har 36 år gått sedan landet blev fritt från en imperialistisk järnhand. Var det brittiska styret bättre än dagens emirat?

  Har alltid folket fått sin vilja fram i vårt eget land? Har det inte skrivits protestböcker om en allt mer framväxande politisk adel under senare tid? Gör de fel, gör vi fel? Vad är bästa metod, vad är bästa tänkesätt? Jag vet inte….
  Säg mig….jag vill höra fler infallsvinklar.

 3. Nja, att bara hänvisa till traditioner som rättfärdigande för nuvarande situation håller inte anser jag. Kulturella traditioner är bra för att förstå bakgrund.

  Idémässiga traditioner som den frihetliga har dock utvecklats både som levande tradition i västerlandet och till viss del till de mänskliga rättigheterna vilka FN slagit fast. Dock bör FN:s beslut alltid ses i kontexten att de är kompromisser mellan länder och idétraditioner, marxismen var en storspelare när FN grundades.

  Vad försöker jag säga med det här då? Jo att bara för att de mänskliga rättigheterna fastslagits av FN så är de inte per definition rätt. Att människor har rättigheter, kanske universella sådana, är en etisk fråga vilken formaliserats i de mänskliga rättigheterna.

  Storheten i liberalismen är att den utgår från individen; religioner och traditioner som kränker individens frihet blir således underordnade. Denna uppfattning delas inte av alla (exvis socialister och islamister) men deras förtryck av andra människor kan inte försvaras, deras ideologier är fel ute varje gång de kränker andra. Var och en av oss är jämlikar, ingen ska påtvinga den andre sina åsikter. Visst går det att hävda att liberaler ”påtvingar” andra sitt synsätt, utifrån att vi säger att var och en är fri att göra vad den vill bara det inte kränker en annan människas rätt till detsamma. Det senare har mer med sematik än etik att göra.

  Du skriver: ”Klagar folket i UAE över hur landet styrs?” En retorisk motfråga blir då: Klagar folk i Sverige på hur landet styrs? Ja, ibland och då kan vi agera bl.a. genom att rösta bort de styrande.

 4. Etikdiskussionen ebbade ut lite… Jag väntade mig ytterligare en replik. Om du upplever att den här bloggen inte är rätt forum kan du maila mig, jag funderar nämligen på hur du ställer dig nu.

 5. Nej nej Peter jag tror du missförstår hur jag tänker….

  Faktum är att jag inte heller riktigt vet vad jag skall tro om det som har skett och sker framför mina ögon. Jag hoppas därför att de som skriver på min blogg och även de människor jag möter i föreningslivet kan ge mig svar.
  Vad skall man t.ex. tro om det här att turister finansierar JAS, eller att biståndspengar användes i skymmundan till marknadsföringen?
  Vilket är bättre Peter? Att vapenexporten sker helt öppet till som i UAE-fallet….eller i det dolda som i JAS-Sydafrika?

  Vad är etiskt rätt? Hur skall man ställa sig till denna dårskap? Jag är ingen filosof eller ideolog som tänker så djupt. Jag bara skriver om det jag ser i nutid och då tittar jag alltid bakåt i tiden och därefter framåt. Varför tror du jag studerar militärhistoria och skriver om framtiden? Vapenexport är känsligt, jag vet, men människan har handlat med vapen så länge krig funnits och kommer att fortsätta så. Det är min uppfattning. Vad kan du och jag göra åt det? Hur skall man förhålla sig till det som alltid förekommit i historien och förmodligen…alltid kommer att finnas där vare sig vi vill eller inte? Säg mig? Kommer vi någon sin att se ”den eviga freden”? Kanske var det jag skrev på min blogg alltför nedsvärtat av min egen pessimism….

  Kanske jag skulle skriva en essä om detta dilemma en dag….

 6. Öppet till en ickedemokrati eller ”dolt” till en demokrati? Svar får man som man ställer frågan brukar det heta men här är jag lite vrång, jag väljer nämligen att svara utifrån mitt perspektiv – ett klassiskt politiskt förhållningssätt att svara utifrån sig egen världsbild 😉

  Jag anser att vapenexport ska granskas och att Sydafrika är en demokrati.

 7. Ja, Sydafrika är en demokrato och vapenexport SKALL redovisas som vilken annan handel som helst. Men hur är det då med sexhandeln? Den är minst lika smutsig den och sker både i diktaturer och demokratier. Eller hur?

  Det är en intressant sumering du gör Peter ”öppet till en ickedemokrati eller dolt till en demokrati”. Nu förstår jag, du svarar på ett politiskt korrekt sätt och jag utgår från min världsbild. Tja, vilket är bättre? Svår fråga, en filosofisk fråga som jag inte kan svara på. För jag har ju tidigare sagt att jag är dålig på ideologi och filosofi. Håller mig till historiska fakta…..