Krigets femte dimension

cyberwar3.jpgFör många år sedan såg jag ett program på TV. Jag kommer inte ihåg vad det handlade om, men så mycket minns jag ändå, att det berörde framtida krigföring. Allra klarast minns jag en kort intervju med en amerikansk general. Han fick frågan ”tror ni att krig kommer att föras i yttre rymden i framtiden?”. Hans svar blev efter en kort tänkepaus:
”Jag hoppas att jag har fel…men om vi tittar tillbaka i historien, så ser vi att människorna varit angelägna om att kriga först till lands, sedan till sjöss och därefter i luften. Det som nu återstår att erövra är rymden”.

Generalen talade om rymden som den fjärde dimensionen, men det är inte riktigt sant…vi är inte där ännu. Kriget i rymden är ännu så länge en avlägsen vision som vi kan fantisera om i Sci-Fi romaner och filmer. Men Cyberkriget ligger däremot oss närmare, dvs. det krig som omfattar en annan gränslös rymd – Internet. Krigets dimensioner skulle alltså i tur och ordning bli land, sjö, luften, cybervärlden och rymden. Låter det orealistiskt?
Låt mig ge en annan synvinkel på frågan. Rymden behöver inte vara den femte dimensionen. Men det kan mycket väl vara cybervärlden. Denna värld kan utgöra ett oumbärligt komplement till det som kallas tredimensionell krigföring.

I vår tid talas det om ”vem” som utgör hot. Kanske borde man istället fråga om ”vad” som utgör hotet, och därefter ”vem” som kan tänkas använda detta ”vad” till att hota med.

Om vi ännu en gång (precis som generalen) tittar tillbaka i tiden, ser vi att kriget fördes i tre dimensioner (de mänskliga) och kompletterades med tid (den fjärde dimensionen). Jag skulle vilja påstå att förr i tiden, låt säga medeltiden, så existerade inte den fjärde dimensionen. Under den mörka medeltiden kunde krig pågå i flera år innan arméerna ens möttes i strid. Belägringar av stöder och borgar kunde även de ta flera år. Men i och med att eldvapnen introducerades, förkortades därmed tiden för krigen. Det gick snabbare att ta kål på fienden och skjuta sönder och samman hans fästen. Ännu senare i historien kom ytterligare en uppfinning – järnvägen. Den spelade en absolut avgörande roll för militära operationer. Man hade kommit på ett sätt att vinna segrar genom att vinna tid. Vad skall man med effektiva vapen till om tiden är ett ännu starkare sådant? Men i vår tid har en femte, tidlös dimension uppenbarat sig.

I det som kallas för den postmoderna eran, har vi sett uppkomsten av den nätverksbaserade informationstekniken som bekant kallas för Internet. Internet är icke-linjärt, dynamiskt och fungerar 24 timmar om dygnet.
Anta att den som fortfarande för krig på det fyrdimensionella sättet möter en motståndare som avancerat till det femdimensionella planet. Vem har övertaget tror ni? Den förre kämpar mot tiden, medan den andre inte behöver bekymra sig om den eller det fysiska rummet. Den gyllene regeln för den som väljer att föra cyberkrig, blir ”gör ingenting fyrdimensionellt som du kan göra femdimensionellt”. Då har man övertaget.

Hur ser då ett femdimensionellt krig ut? Om det finns mycket att skriva, men jag sätter punkt här för denna gång.

Annonser

2 responses to “Krigets femte dimension

 1. Patrik Markgren

  Intressant artikel, Marie

  Det råder nog inget tvekan om att Internet som det centrala system för kommunikation det blivit (och inte en modefluga som går över som en sosseminister en gång sa) redan är centralt för militär strategi.

  Att skaffa sig ett informationsövertag och att åstdkomma en snabbare beslutscykel än motståndaren anses centralt i modern strategi. Att nyttja Internet för dessa syften, och samtidigt beröva motståndaren möjligheten till detta är sannolikt en central del av detta.

  Inte minst i ljuset av terroristernas krigföring tycks cybervärlden redan vara ett slagfält. Våra alltmer komplexa och sårbara samhällen är ett oemotståndligt mål för fienden.

  Jag kan också tillägga, apropå rymden, att vi i dagarna har sett ytterligare ett steg mot att den också blir ett slagfält (Att den redan tagits i anspråk för militära ändamål torde vara uppenbart), då Kina offentliggjorde ett lyckat försök att med robotar skjuta ned en satellit.

  USA har tack vare sina satelliter (för positionering/navigation – GPS, kommunikation och rekognocering) ett kraftigt informationsövertag mot potentiella motståndare. Det tänker nog inte Kina i längden tillåta dem att behålla ohotat.

  Läs artikeln på följande adress:

  http://www.economist.com/daily/news/displayStory.cfm?story_id=8579371&fsrc=RSS

 2. Det är sant Patrik. Den som på ett effektivt sätt bemästrar Internet har helt klart ett övertag. Internet är inte bara ett optimalt instrument för e-handel utan kan om så vill, bli ett dödligt vapen. Terrorister kan med fördel använda detta. Det finns ju något som heter informationskrig. Det är ingenting nytt inom historien. De gamla romarna spred desinformation om sina rivaler för att vinna förtroende. Men det är först nu under senare årtionden som termen börjat användas mer flitigt.
  Sen får vi inte glömma rymden och satelliterna. Jag har för mig att i mitten av 80-talet så var 70% av alla satelliter i rymden militära. Vad använde man dem till, jo, att samla in information. Det är också den primära funktionen satellieterna har än idag. Att hålla reda på ”misstänka rörelser i fientliga zoner”.
  Så är det, den som har info-övertag har även ett strategiskt övertag. Det är därför som den som behärskar den femte dimensionen har ett övertag.