Energimeditaioner

Marknadsstat istället för nationalstat

Det finns en koppling mellan säkerhet och ekonomi. Så har det alltid varit i historien, men det är inte om det den här skrivelsen skall handla. Ett land som har goda resurser kan lättare finansiera sin säkerhet motoljeborr.jpg diverse tänkbara hot. Idag är inte de tänkbara hoten enbart militära utan likväl ekonomiska. Det finns tankar om att det som kallas för ”nationalstat” i sinom tid kommer att ersättas av termen ”marknadsstat”. De militära hoten har mest berört nationalstaten, men nu är det kanske inte lika relevant. Faktum är att ekonomiska relationer har blivit allt mer betydande och knyter stater allt tätare till varandra. Detta skapar förvisso trygghet men också nya hot – ekonomiska hot.

Ett ekonomiskt hot som blivit allt mer aktuellt, inte minst kring turerna om den rysk-tyska gasledningen, är energiförsörjningen. Tillgången till energi är och har alltid varit avgörande för vårt lands säkerhet. Sverige är dessutom helt importberoende av olja och gas.

Prognoser för fossila bränslen

Men hur ser då framtiden ut för olika energikällor. De mest omtalade för tillfället är oljan och gasen därför är det mest intressant att titta på dem. Rent generellt är det så att världens energiproduktion kommer att öka snabbare än folkmängden fram till år 2030. Men det innebär inte att skillnaden mellan rika och fattiga länder kommer att minska vad gäller konsumtionen. De fossila bränslena (kol, olja och gas) står för mer än 90 % av världens energiproduktion. Under perioden 1973 till 2003 fördubblades förbrukningen av råolja. De länder som ökade sin konsumtion mest under den perioden var:
– Kina +399
– Indien +360
– Resten av Asien + 282
– Afrika + 172
– Latinamerika + 71
– USA +9

Naturligtvis säger dessa siffror ingenting om konsumtionsfördelningen. Till exempel så förbrukar USA fortfarande mer än tre gånger så mycket som Kina. Men om det fortsätter i den takten så kanske det sker en omkörning Man får inte glömma att Kina redan börjat lägga beslag på Afrikas oljefält.

Hur är det då med gasen? Den ses oftast som ett alternativ till oljan. För närvarande står Ryssland för runt 23 % av den totala naturgasexporten. Många av de västeuropeiska och baltiska länderna blir alltmer beroende av importerad gas. Det samlade beroendet av naturgas inom EU var 43 % år 2002 och förväntas vara 75 % år 2020. Sverige är dock inte så beroende av gas eftersom det bara täcker 2 % av vårt behov. Ett tillägg måste föras och det är att världens reserver av naturgas kommer enligt uppskattningar att räcka längre än oljans. Framtiden tillhör gasen och inte oljan.

Efterfrågan på olja och gas

Men av diskussionen ovan kan man trots allt slå fast att olja kommer att förbli en attraktiv vara länge till. Efterfrågan på gas ökar dock sakta men säkert. International Energy Agency bedömer att omkring 3 billioner (3000 miljarder) dollar behöver investeras i oljefält, tankfartyg och raffinaderier fram till år 2030.
Det är en enormt stor summa pengar, men var skall de komma ifrån? Svara mig den som vet.

Ryssland som världens energikälla

Vår granne i öst – Ryssland, är ett land rikt på råvaror, metaller och andra naturresurser. Här finns nog det mesta för den som önskar prospektera. Som ovan nämnt står landet ensamt för omkring 11 % av världens oljeutvinning trots en slö industri och för 23 % av gasproduktionen. I genomsnitt importerar Europa runt 55 % av sin energi från Ryssland och många av de östeuropeiska länderna är helt beroende av denna.
Vad kommer detta att få för konsekvenser inom en snar framtid? Ryssland tycks ha allt det behöver medan t.ex. Kina och USA måste söka sig bortom sina egna gränser för att hitta bränsle åt sina energislukande industrier. Står vi på gränsen till ett råvarornas krig?

Annonser

Kommentarer inaktiverade.