Gräl mellan Carl Bildt och S om gasledningen

Under onsdagens utrikespolitiska debatt var det mycket som togs upp. ”Frihet, fred och försoning” var temat på det som utrikesministern läste upp. Men den rysk-tyska gasledningen orsakar ordstrider.

Socialdemokraterna har skarp kritiserat gasledningen som skall löpa nära Gotland och menar att den medför både miljö- och säkerhetspolitiska risker. Bildt menar dock att S i princip har accepterat gasledningen Nordic Stream, bl.a. när de var med och godkände de så kallade TEN-projekten (Trans European Networks). TEN-projekten startades på 1990-talet för att öka den ekonomiska tillväxten i EU. Vid den tidpunkten innefattade inte projekten energi- och telekommunikation, vilket tillkom vid EU-toppmötet i Bryssel år 2003. Då var Göran Persson med och klibbade igenom listan.

S invänder och menar att listorna över projekten endast är önskelistor från olika länder. Att gasledningen godkänts som ett TEN-projekt har enligt Bild två betydelser nämligen att ”berörda medlemsstater förbinder sig att vidta särskilda informationsinsatser, och att underlätta och snabba på tillståndsprocessen.”

Annonser

Kommentarer inaktiverade.