Militariseringen av EU

varning.jpgIgår var jag och lyssnade på en intressant föreläsning om EUs militarisering. Föredragshållare var Ingela Mårtensson, fd riksdagsledamot.

Föredragets huvudtema handlade om den militarisering av EU (och den som skett på smygvägen i Sverige) som pågått under hela 90-talet och har har tagit fart på allvar under 2000-talet. Utvecklingen kan delas in i tre faser:
1) Beslut: Under 1990-talet togs ett flertal viktiga beslut vilka speglas i de olika föredragen. Maastrichtföredraget år 1991 är ett av de viktig vilket ledde till bildandet av EU. Niceföredraget som skrevs under år 2000 slog fast ett flertal principer för EU:s samarbete med Nato.

2) Skapandet av institutioner: Nästa steg i utvecklingen var att skapa institutioner för att kontrollera resurserna och föredragens efterföljande. Några av dessa institutioner är KUSP, EU: militära kommitté, Europeiska Försvarsbyrån och CivCom (Civila kommittén).

3) Aktioner: Den pågående fasen kan karaktäriseras av ett flertal offensiva aktioner. Det tydligaste av dem är EUs stridgrupper, Battle Groups. Idén att inrätta stridgrupper kom upp under ett toppmöte mellan Frankrike och Storbritannien år 2003. Stridsgrupperna ska vara beredda två och två att under ett halvår rycka ut. Nordic Battle Group (NBG) ska vara ansvarig under 2008.

I framtiden kan eventuellt en fjärde fas bli aktuell, nämligen EUs självständighet från Nato. Viktigt att hålla i minnet är att varken Nato eller EU har egna militära styrkor utan förlitar sig på medlemsstaternas bidrag. I dagsläget är 19 av 25 EU-stater natomedlemmar och fyra är med i PFP (Partnerskap för fred) som sker i samarbete med Nato. Men rent generellt kan man säga att EU håller på att militariseras och målet är att bli en militär stormakt i stil med USA.

Under föredraget sade Ingela Mårtensson att det är absurt att Sverige som en gång stod för neutralitet och fredsbevaring, nu ska gå ut i strid. Hon lyfte bland annat fram NBG. Sverige är dessutom världens 8:e största vapentillverkare, men att tala om en svensk vapenindustri är inte tänkbart eftersom de är utländskt ägda. Inte heller är det ett gott tecken att största delen av regeringens forskningsanslag går till försvarsforskning och endast en liten del till den om fred. Är militarismen på väg att uppstå i EU och Sverige?

En av deltagarna i föreläsningen uttryckte sina farhågor om att världen i framtiden kan komma att bestå av 4 maktblock, nämligen Ryssland (som rustar för fullt), EU med skapandet av sina Battle Groups, USA och Kina (som försöker trygga sina energitillgångar). En annan betonade att om man jämför med hur det var förr, så diskuteras det för lite försvars- och säkerhetspolitik i Sverige. Folket vet praktiskt taget ingeting om dagens trender. I synnerhet förekommer EU och Nato allt för lite i den offentliga debatten.

En annan utveckling som oroade Mårtensson är USAs försök att militarisera yttre rymden (space war). Varje år satsar landet 20 miljarder i sin strävan att föra ut massförstörelsevapen i rymden. Detta trots att det egentligen är förbjudet enligt konventionerna. Risken finns att även EU, trots sina protester kan haka på.

I sin helhet var det en mycket intressant föreläsning med en väl engagerad publik.

Annonser

Ett svar till “Militariseringen av EU

  1. Jag är för militariseringen, och är det någon som skall stå för ordningen i Europa och på andra håll, så är det Legionen. Främlingslegionen.