Med våldtäkten som vapen

skalle.jpgI det senaste numret av Insats & Försvar berättar Försvarsmaktens jämställdhetsansvarige Charlotte Isaksson om sitt arbete som Gender Advisor i en styrka som i somras sändes till Kongo. Det var första gången detta gjordes och allt hon hade att gå efter var FN:s säkerhetsresolution och ett par andra dokument. Kongo är ett land där systematiska våldtäkter ingår i krigsstrategin. Hon fortsätter: ”I patriarkala kulturer, där kvinnans status är låg och hon syns lite i det offentliga livet har det automatiskt blivit männen vi träffat. Felaktigt får deras erfarenheter representera hela folkets. Det leder bland annat till att vår egen undersättelseverksamhet blir ofullständig, vilket kan leda till inkorrekta analyser, men också till att vi inte lever upp till resolutionen”.

I Kongo genomfördes de första fria valen på 40 år. Men för kvinna som har lång väg till vallokalen i ett land där massvåltäkter förekommer, är det inte självklart att röstandet blir av.

För så är det, och så har det alltid varit….att krigets våld tar sig många ansikten och har inte bara riktats mot de uniformerade männens kroppar. Om man tittar tillbaka några århundraden eller ännu längre, var det så att kvinnan till skillnad från mannen, inte betraktades som en fiende. Hon var en del av krigsbytet och så var även barnen. Vad hände med kvinnan efter en strid? Hon kunde säljas som slav på öppen marknad. Eller kanske blev hon hustru eller piga åt någon av segrarna.

Men så förekom naturligtvis även våldtäkt, en slags segerparad. För det var inte alltid så, att det syftade till sexuell tillfredsställelse efter strid. Det var ett sätt att förnedra motståndaren, att demonstrera hur försvarslös han var som inte kunde skydda kvinnofolket. Därför såg man gärna till att våldtäkterna skedde offentligt.

Det var inte förrän på 1700-talet som det började betraktas som en krigsförbrytelse. Men då var det inte de mänskliga rättigheterna som man hade i beaktande utan snarare spridningen av svårbotade könssjukdomar bland manskapet. En annan orsak till att förbudet, var att det fördröjde truppförflyttningar. Enskilda fall som upptäcktes bestraffades hårt, ibland med döden. Detta bidrog till att massvåltäkter så gott som upphörde i krigstid. Bestämmelserna stod helt i samklang med den militära organisationens och operationernas logik. I Genévekonventionen från 1949 slogs det dock fast att ”kvinna skall särskilt skyddas mot varje handling, som kan kränka hennes ära, framför allt våldtäkt, påtvingad prostitution och varje slag av otillbörligt närmande”.

Men ändå sker gång på gång förbrytelser mot kvinnor i krig. Man får det intrycket att det har blivit ett viktigt instrument i krigföring. Att det är en billigare taktik att förinta fienden än att använda granater. Som en kvinna i Zagreb under de jugoslaviska krigen uttryckte det ”Med våldtäkter kan man genomföra den etniska rensningen mer effektivt och till mindre kostnad”.

Låter precis som den cyniska strategi Edvard Longshanks använde sig av mot skottarna i form av ”Prima Noctes” (Första Natten). Som han säger i filmen Braveheart ”The problem with Scotland, is that it is full of scots”.

I och med detta är inte kvinnorna längre segrarens byte eller segertrofér, utan helt enkelt själv målet för angreppet. Man undviker att attackera soldaterna och ger sig på dem för att förinta fienden. Men i överlag är detta endast en del i det som kan kallas för ”den totala skräckens strategi”, som vi sett användas på olika håll i världen. Den totala skräckens strategi består i att: avrätta politiskt och kulturellt ledande personer, bränna ned eller spränga heliga byggnader eller viktiga monument och att systematiskt våldta kvinnor. Allra ytterst syftar strategin till att bryta ner motståndarens civilbefolkning. Detta är ingenting nytt i världshistorien, bombkriget under WW2 hade precis samma mål. När man inte lyckades göra slut på motståndarens beväpnade styrkor och ville undvika en utdragen och kostsam kamp, gav man sig på dennes civilbefolkning bestående av kvinnor, barn och gamla.

Ty sådant är det moderna kriget, i all sin ondskefulla, kalla och dödliga skepnad…..

Se även Lottornas ögatkampanj mot massvåldtäkter.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.