Ryssland har rest sig

putin.jpgI dagens DN står en artikel som väl sammanfattar läget mellan Ryssland och USA. Putin har under sin tid som landets president, verkligen gjort sin läxa. Försvaret har rustats upp, exporten av gas och olja har ökat, några oligarker har sparkats ut och skulderna är betalda. Allt tyder på att Ryssland är en makt att räkna med under en tid framöver och även Putin. Han kan mycket väl sitta en tredje mandatperiod trots att det strider mot lagen.

Detta medan USA har försvagats av kriget i Irak. Då kanske det inte är så överraskande i sig att Putin kunde kritisera landet i så hårda ordalag som han gjorde i München. Det var länge sedan en rysk president var så aggresiv i tonen.

Tycka vad man tycka vill om hans tsaristiska sätt att styra, men på fötter har Ryssland kommit. Själv frågar jag mig var EU-kommer att stå….

Annonser

16 responses to “Ryssland har rest sig

 1. Du borde döpa om bloggen till ”militära reflexioner”, för du speglar mer än du reflekterar. Det är uppenbart att du läser tidningar, men du kanske skulle ägna dina texter lite mer möda innan du trycker på publicera-knappen?

  Det enda egna tankegodset ovan är den oavslutade meningen om EU, var bär den meningen och den tanken dig?

 2. Välkommen till min blogg Gröna Lyktan, kul att se en till som skriver om säkerhet. Det ligger någonting i det du säger om ”reflex”. Tanken om EU dök upp i mitt huvud precis som en sådan. Kanske skulle jag ha hänvisat till ett av mina tidigare inlägg om EU för att tillföra mer kött. Nej, vad jag hade i huvudet var att om USA försvagas p.g.a. kriget i Irak som det står i artikeln, och Ryssland blir starkare, hur blir det då med EU. För ett tag sedan närvarade jag vi en intressant föreläsning om EU:s militarisering. Jag måste erkänna att trots att föreläsningen gav mycket information och belyste något som inte ens jag varit riktigt uppmärksam på, så finns det många frågetecken. Kanske du vet mer.

  Om jag nu ställer en öppen fråga till dig ”anser du att EU håller på att militariseras och bli en enad militär stormakt i stil med USA och Ryssland?”….hur svarar du då?

 3. Snygg vändning, jag tänker låta dig smickra mitt ego denna gång 😉 I korthet nej. Irakkriget visar hur olika de europeiska länderna ser på säkerhetsfrågor utanför Europa, en samsyn är utopisk. Ur ett demokratiperspektiv finns redan brist på stöd för en starkare union, och ytterligare en europeisk försvarsstruktur försvårar transparansen. Vi hamnar redan idag i en del lustiga situationer med våra åtaganden i olika lager av fördrag och det är svårt för medborgarna att förstå varför till synes demokratiskt fattade beslut kan överprövas. Jag är rädd att man skapar fler hot än man försvarar sig mot genom en EU-armé. Det är typiskt också den ursäkt Ryssland nu använder för att modernisera sin kärnvapenarsenal: att USA och NATO flyttar fram sina positioner i gamla WP.

  Det ett litet land som Sverige skall göra är att uppmuntra handel och demokratisk utveckling i Ryssland. Vi skall agera inom ramen för EU och FN och andra sammanslutningar för att så långt möjligt fatta internationellt bindande avtal. Fred är vårt bästa försvar, och fred säkrast bäst genom demokrati och ekonomisk utveckling i Ryssland och andra länder.

  Det handlar inte om att vara dumsnäll och låtsas som att det inte finns vargar i skogen, men jag kan inte få dig att sänka handen om jag inte själv gör det. Du svarade vänligt på mitt arroganta inlägg och så fick du ett vänligt svar tillbaka. Det är så avspänningspolitik fungerar i praktiken.

 4. Verkligen på tiden att det fokuseras på Ryssland i DN. Bengt Albons plockar dock fram en defaitistisk professor ur garderoben, Herr Åslund vilken absolut inte borde kallas Rysslandskännare. Det är figurer som han, totalt okänsliga och okunniga om den verkliga ryska själen och patriotismens sårbarhet som är orsaken till att Ryssland återigen har blivit en ekonomisk och militär supermakt i ledningen för Shanghai Cooperation Organisation.
  Det fullständiga ekonomiska kaos som med hjälp av Åslund blev resultatet i slutet av 90 talet och som kulminerade i Kosovokriget 1999 där USA och Nato desavouerade ett försvagat Ryssland genom ett av FN icke sanktionerat anfallskrig mot det ortodoxt kristna Jugoslavien/Serbien.
  Den dåvarande ryske presidenten Boris Jeltsin sade inför NATO anfallet att detta förfarande kommer att få oerhörda framtida konsekvenser.
  Idag ser vi detta på ett tydligt sätt. Vladimir Putin kom till makten med över 70 % av de ryska väljarna i ryggen efter kriget. Ryssland försvarar sin ortodoxt kristna broder Serbien starkt i Kosovofrågan idag och kommer utan tvivel att kunna sätta kraft bakom orden numera. Putin har också rätt då han säger att USA har överträtt alla gränser i synnerhet det internationella demokratiska uppträdandet och att FN inte skall ersättas varken av USA, Nato eller EU. Nato är ingen av FN utsedd världspolis. Och Bengt du bortser från att ta upp det viktigaste, nämligen Putins besök i Saudiarabien nyligen, det första av en rysk president i historien. Världens två största oljeexportörer tillsammans där Putin framhåller den vidriga avrättningen av den sunnimuslimske martyren Saddam Hussein. Där Putin dessutom inför den Saudiske kungen framhåller det faktum att man stödjer relationer med Hamas och att Ryssland tar avstånd från USA EU:s demokratiska hyckleri att först anordna ”demokratiska val” och sedan inte acceptera resultatet. Att Ryssland självt är ett multietniskt land med historiska traditioner. Den saudiske kungen säger förtjust att vi båda har ett Asiatiskt tänkesätt. Det faktum att Saudiarabien av Ronald Reagan påverkades att sänka oljepriset bidrog starkt till Sovjetunionens fall. USA och Pentagon har förlorat förtroendet och inflytandet i Arabvärlden och Ryssland har tagit över. Se bara på det senaste tappra försöket av Condolezza Rice att försöka återuppliva fredsprocessen. Ryssland har oerhört goda relationer med Arabvärlden.
  Vi ser idag en Imperieväxling av oanade proportioner. Sovjetunionens siste president Michail Gorbatjov sade till Ronald Reagan 1986 vid toppmötet i Reykjavik, ” Vi skall göra något hemskt mot er i väst, vi skall ta bort fienden från er”
  Därefter följde upplösningen, inte sammanbrottet, av Sovjetunionen och “kriget mot terrorismen” och nu kommer det multihybriddemokratiska Shanghai Coperation Organisation allt närmare där det oerhört rika Ryssland kommer att spela en världsledande roll tillsammans med Kina och de övriga Asiatiska medlemmarna i SCO. Den dag tycks också närma sig då Turkiet kommer att bli tvunget söka sig andra vägar än till det fientligt inställda EU. Då kommer man utan tvivel att kunna söka sig till Shanghai Coperation Organisation och sitt Centralasiatiska ursprung och där ser vi då det oerhörda som Jeltsin talade om 1999. Turkiet kommer då att lämna NATO och Cypernfrågan, den som är avgörande för Turkiets vara eller icke vara i EU har visat sig få en ovanligt stor militärstrategisk tyngd.
  Så håll ögonen på Cypern! Denna lilla ö har alltid varit oerhört strategisk genom århundradena och alla imperieväxlingar har alltid återspeglats där.

  Göran Johansson, (s) Ramsjö, Internationell samt EU- ledamot, Medlem svenska FN-förbundet

 5. bittra sanningen

  Ryssland bör atombombas just nu, då blir det paradiset på jorden där alla blir lika friska lyckliga svinrika å evigunga

  amen!

 6. Svar till rubriken i DN ” Putins höga svansföring”

  Jaså orsaken är Putins höga svansföring. Någon värre rubrik får man då leta efter. Typiskt DN. Då Putin med rätta kritiserar USA: s framfart som militär buse som utan FN mandat börjar krig både här och där. Först Kosovo, därefter Afghanistan och sedan Irak. Och sedan…Så den verkliga orsaken till det frostiga förhållandet är alltså USA: s vidriga internationella uppträdande där man satt sig över all internationell rätt.
  Det som behövs nu är en maktkonstellation som kan tackla såväl USA som delar av Nato och EU det är bara Ryssland och Kina inom Shanghai Coperation Organisation där förresten Iran ingår som Observatörsstat som kan klara denna utmaning.

  Den här rubriken speglar verkligen Västdemokratiernas självgodhet och detta är någonting som med rätta retar ryssarna och det är en avgörande orsak till att Ryssland är på väg att bli en ekonomisk och militär supermakt igen. Bara tack vare Vladimir Putin så har detta blivit möjligt men ja han kan väl tacka Nato och USA för Kosovokriget förstås. Dessutom kan han också tacka Herr Ekonomiprofessor, den så kallade rysslandskännaren, Anders Åslund och dennes demokratigelikar för sin starka ställning idag. Och var inte oroliga DN eller Anders Åslund heller för den delen. Putin kommer inte att sitta kvar. Det finns redan två lämpliga kandidater och låt mig gissa att det blir Sergej Ivanov som kommer att ta över efter Putin. Han har exakt samma intentioner som Putin. Ryssland måste vara starkt annars respekterar inte Västmakterna landet även om landet är aldrig så västvänligt. Det syntes tydligt i samband med Kosovokriget. Västs arroganta uppträdande i samband med detta utomrättsliga anfallskrig kommer man nu att bittert få erfara i form av ett allt fränare beteende från Ryssland och Kina inom Shanghai Coperation Organisation. Se bara på hur Ryssland utmanövrerat USA i Arabvärlden efter Putins besök i Saudiarabien nyligen. Världens största oljenationer i en allians.
  Det blir inte så lätt att med hjälp av oljepriset få SCO att kollapsa då dessa länder sitter på en jättelik resurs av Olja och gastillgångar och som Putin sade för ett antal år sedan “Ryssland är en kärnvapenmakt antingen man gillar det eller ej”
  Rent av formidabla kärnvapenstyrkor som skulle göra det till rena självmordet för hela världen om någon ens skulle komma på tanken att anfalla.
  Ett ganska uttömmande svar till kommentaren från signaturen ”Bittra sanningen”
  Det blir alltså inte möjligt att från något håll på den Euroasiatiska kontinenten bygga upp anfallsstyrkor för att som på Hitlertysklands tid försöka lägga beslag på de enorma ryska naturrikedomarna. Det som var den verkliga orsaken till att Sovjetunionen anfölls. Nu finns dessutom
  inte den s.k. sovjetkommunismen vilken förstelnades i proletariatets diktaturstadium. Däremot finns den i Kina faktiskt, världens blivande ekonomiska supermakt som snart kommer att gå om USA. Så kommunismen är inte död riktigt ännu tycks det. Snopet va! Ryssland och Kina har idag enastående goda förbindelser efter gränsjusteringarna för några år sedan då Ryssland lät Kina ta över kontrollen av det omstridda området kring Amurfloden.
  Tillsammans med Kina och de andra medlemmarna kommer snart den Euroasiatiska supermakten Shanghai Coperation Organisation att återupprätta den internationella rättsordningen och det är på tiden att FN högkvarteret flyttas bort från
  USA då landet bryter mot alla internationella regler. Det finns ett antal neutrala länder i världen, dock inte Sverige, för jag menar inte neutrala på pappret endast, där man kan förlägga FN: s högkvarter
  Det är just detta som Boris Jeltsin menade med oöverskådliga konsekvenser då USA och Nato anföll Jugoslavien och Serbien 1999. Men det är ”ingen kossa på isen” alltså ingen fara på taket. Ryssland har ju faktiskt demokrati om än den klassas som ” hybrid”
  Ett tips för dem som vill se lite nyheter från den Ryska horisonten, titta på ”Russia Today” en rysk nystartad Satellit TV kanal på engelska. Finns gratis på http://beelinetv.com/ Här i Sverige ger jag inte mycket för objektiviteten i nyhetsförmedlingen från Ryssland men javisst ja… Karl den XII: s Karoliner fick ju stå vid skampålen på Röda torget i Moskva efter förlusten vi Poltava… hhhm men det är kanske dags att glömma det nu efter 300 år… eller?

  Göran Johansson, Ramsjö(s) Internationell samt EU – ledamot Gävleborgs Partidistrikt
  Medlem svenska FN- förbundet, FN-tjänst på Cypern 1966-67

 7. Hörde och läste att det varit enorma demonstrationer mot Putin. I täten gick ingen annan än Rysslands egen Bobby Fischer….Gari Gasparov. Den världskände schackspelaren. Att han går först i demonstrationsledet….vad säger det? Mig säger det att han antagligen vill ge sig in i det politiska schackspelet….

 8. Svar till Militära reflektioner.

  Vi bör veta att när det gäller Ryssland av idag då har Kreml genom Putin ett så starkt grepp så det är kvalificerat önsketänkande
  att inbilla sig att Gari Kasparov skulle kunna ha möjlighet att påverka landet innifrån.
  Därtill är Putin alltför populär hos gemene man därför att han återigen har gjort Ryssland till en världsmakt utan Sovjetunionens kommunism.
  Försök glömma att genom protesttåg o dylikt kunna splittra upp Ryssland.
  Loppet är kört och orsaken heter Natos icke FN -sanktionerade anfall mot Kosovo och Serbien 1999.
  Förövrigt skulle jag säga att Bobby Fisher är USA : s egen Gari Kasparov.
  Det är typiskt i Sverige att alltid säger att
  något annat lands hjälte eller annan känd person alltid skall vara en motsvarighet till någon USA person.
  Sverige är amerikaniserat på gränsen till fullständig idoti.
  Ryssland har alltid genom historien varit världsledande i shack och nu spelar Vladimir Putin dessutom strategisk och militärpolitisk schack som kommer att få oanade världspolitiska konsekvenser av de skäl jag tidigare skrivit om här på bloggen.

 9. Putin är enligt min mening en hårdför statsman som inte dragit sig för att köra vidare på Jeltsins linje i Tjetjenien. Att detta krig fått så lite uppmärksamhet i svenska och internationella medier är helt ofattbart.

 10. Svar till Johan
  >>>>Att detta krig fått så lite uppmärksamhet i svenska och internationella medier är helt ofattbart.

  Håller med! Jag känner till en bra dokumentärfilm om detta krig. Den belyser det ur en speciell synvinkel. Jag skall skriva om filmen här en dag. Har sett den flera gånger.

 11. Svar till Göran,

  Det ligger mycket i det du säger. Att tänka sig en lika fin framgångsaga för Kasparov, som den för Arnold Schwarzennegger, är ändå att ta i. Om Putin vill, så kan han deportera honom till Sibirien, eller i yttersta fall ”ge honom en kula i skallen”. Se bara vad hon gjorde med Chodorkovskij! Jämfört med honom är Kasparov (eller Herr Kasper som jag av ren humor kallar honom) en fattiglapp.
  Livet är knappast som ett schackspel, där Gari i den vite kungens skepnad sätter den svarte kungen Putin ”schack matt”. Ånej, här är det andra spelregler som gäller. Och det knappast enligt schackens logik.

 12. Länk till artikel i DN av den 10 mars 2007

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=627084

  KOSOVOS ÖDESTIMMA NÄRMAR SIG

  Jag kommer inom kort att publicera en artikel som kommer att analysera Kosovoprobleet ur ett övergripande strategiskt militärpolitiskt perspektiv med fokus på det faktum att frågan inom kort kommer att behandlas i FN:s säkerhetsråd.

  Serbien accepterade som väntat inte att förlora kontrollen över sitt eget territorium. Inget land skulla acceptera något sådant.
  Speciellt inte då Nato och USA utan mandat i FN:s säkerhetsråd tog sig” friheten” att agera världspolis.

  Ryssland har sagt att man inte kommer att godkänna någonting som inte Serbien går med på.

  Det är högst osannolikt att Ryssland kommer att rösta ja och då blir det ett veto som denna gång kommer att bli tvunget att accepteras på ett helt annat sätt än 1999 då landet var kraftigt försvagat militärt efer den ekonomiska krashen 1998.

  Detta måste helt skyllas på de så kallade västliga Rysslandsexperterna och demokratiexportörerna.
  Vi har ett riktigt talande svenskt skräckexempel i ” ekonomiprofessor ” Anders Åslund.

  Jag kommer att tillsammans med Kosovo frågan därtill att ta upp Vladimir Putins numera världsberömda tal vid säkerhetskonferencen i Munchen samt sätta detta i samband med Kosovos status.

  Väl mött!

 13. Ah, Göran den artikeln måste jag bara hålla utkik efter! Jag försökte själv att analysera Kosovofrågan, men inte ur ”strategiskt militärpolitkst perspektiv”, utan mer ur det historiska. Militärpolitiskt perspektiv, det måste jag bara läsa! https://militarareflektioner.wordpress.com/2007/02/11/den-langa-vagen-till-freden/

  Jag blev så himla besviken igår när jag fick höra att varken Serbien eller Kosovo accepterade Ahtisaaris förslag. Hur skall det här gå nu?
  Tittar man tillbaka i historien så var det först Turkiet som hade ett finger med i spelet, och nu är det Ryssland. Det är på något sätt alltid någon stormakt som stått och gapat över Balkan.

 14. ! vargen kommer

 15. Kasparov framställs i svenska media som en demokratiförkämpe och något slags frihetshjälte. Det är en i grunden fullständigt falsk bild.

  I den allians Kasparov leder ingår:

  1. Nationalbolsjevikerna, eller Nazbol som de kallas. Ett parti vars ideologi bygger på en sammansmältning av nazism och kommunism, och vars målsättning är att erövra ett ”euorasiatiskt imperium från Vladivostok till Gibraltar”.

  2. Röda ungdomsfronten. En revolutionär kommunistisk rörelse, vars flagga pryds av en kalashnikov. På deras webbplats har de en hel avdelning full med idolporträtt på Stalin.

  3. Revolutionära kommunistpartiet, som ingår i ”Stalinskij blok – za SSSR”, dvs ”Stalinblocket för Sovjetunionens återupprättande”, i fri översättnining.

  Visserligen ingår det även demokratiska partier i den Kasparov-ledda oppisitionen, men problemet är att Kasparov har ett tätt samarbete med Eduard Limonov, som är nationalbolsjevik och alltså ledare för det nazist-kommunistiska Nazbol. Dessa Nazbol har en mycket framträdande plats i Kasparov-alliansen.

  Att svenska media talar tyst om detta och framställer Kasparov som en ”demokratihjälte” är inget annat än skandal. Kasparov agerar alldeles uppenbart på uppdrag av Berezovskij, och syftet är uppenbart att skapa en konflikt och ett politiskt kaod som man hoppas skall bana vägen för en ny ”orange revolution”. Deras förhoppning är uppenbart att återta den makt de hade under Jeltsin, då landets tillgångar plundrades av en handfull förslagna kriminella affärsmän. Resultatet från deras härjningar känner vi till – halverad rysk BNP och tiotals miljoner människor som blev av med sina jobb och sjönk ner i fattigdom och elände.

  Lyckligtvis håller Putin dessa vettvillingar i schack.

  Källor:

  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Other_Russia
  http://en.wikipedia.org/wiki/National_Bolshevik_Party
  http://en.wikipedia.org/wiki/Vanguard_of_Red_Youth
  http://en.wikipedia.org/wiki/Stalin_Bloc_-_For_the_USSR

 16. Förmodligen så har Putin ett av världens hårdaste jobb, för samtidigt som han ska försöka verka någorlunda demokratisk utåt, måste han samtidigt ta hänsyn till den majoritet av Ryssar som vill återupprätta landets storhet och som inte gillade Jeltsin och hans anhangs ”västifiering” av landet (bl.a. kommunisternas och liberaldemokraternas (Vladimir Zjirinovskij)) anhängare. Han går en svår balansgång men att döma av hans snälla och fogliga utseende har jag lite svårt att tro att denne man egentligen vill väst något illa. Han gör kanske bara, som han själv sa, sitt jobb. Han måste, som alla andra politiker i världen, ta något sånär hänsyn till vilket håll vindarna blåser åt i landet. Tror egentligen att hans s.k. maktfullkomlighet i slutändan har att göra med att han faktiskt vill rädda det lilla demokrati tänkande som finns kvar i landet, för där finns krafter som är mer aggressiva än Putin och hans anhängare. Så vi ska nog vara glada så länge han tillåts ha makten.

  Rickard