De finska och norska hemvärnen

hv.jpgLäste i årets första nummer av Hemvärnet ett helsidesreportage med rubriken ”Kvalitet och kultur driver på Heimevernet”. Det norska hemvärnet har genomgått stora förändringar på kort tid ända sedan år 2003 då dess nuvarande chef, Bernt Brovold tillträdde sin post. Bland annat har antalet soldater minskat från 80,000 till 50,000 samtidigt som materielen har förbättrats. Kompanierna har också kraftigt skurits ner. Men Heimevernet behöver årligen 5000 man med genomförd värnplikt för att täcka avgångarna. Till skillnad från det svenska hemvärnet baseras rekryterinegn på plikt. Men frivillga finns också och soldaterna skall tjänstgöra 25 dagar om året.

Också Finland har börjat rusta upp sitt Hemvärn, från att inte ha haft något. Det frivilliga försvaret har dock utvecklats starkt sedan 1990-talet. Men det heter inte Hemvärn utan maakuntajoukoLandskapstrupper. Till år 2008 beräknas det vara i drift och år 2010 är det tänkt att varje landskap skall ha en egen styrka.

I vårt eget land sker liknande utveckling, där Hemvärnet skall få ökat ansvar gällade det nationella försvaret. Hur det är i Danmark vet jag inte, men allt pekar på en gemensam trend i Norden. Hemvärnen rustas upp och är här för att stanna. Kanske kommer de även att samöva i framtiden…. i Nato-regi? Eller är det en överdrift att tänka så?

Annonser

Kommentarer inaktiverade.