Den svenska vapenexporten

På Röda Korsets hemsida står det att läsa att svenska folkrörelser är oroade över den ökade vapenexporten. Under 2005 ökade den med 18 % för att fortsätta med 20 % året därpå. Att den går till länder där mänskliga rättigheter kränsk och gör Sverige till en av världens största exportörer av vapen gör inte saken bättre.
Ordförande för Svenska Freds och Skiljedomsföreningen, Frida Blom menar att om vapenexport kan tillåtas till krigförande länder och länder med grova kränkningar av mänskliga rättigheter visar att dagens regler är hopplöst förlegade. 

Enligt DN har dock vapenexporten ändrat karaktär. Den totala svenska exporten av försvarsmateriel ökade med 20 % under förra året, medan den för rena vapensystem minskade för tredje året i rad.

Om den svenska vapenexporten står att läsa på Försvarsindustriföreningens hemsida:
En väl balanserad import och export av försvarsmateriel utgör ett medel för ömsesidigt beroende och förtroende, vilka båda utgör hörnstenar i materielförsörjningen. Export av försvarsmateriel bidrar till att upprätthålla de inhemska företagens kompetens och kapacitet att underhålla, vidareutveckla och anpassa Försvarsmaktens materiel.

Exportframgångar bidrar även till att den inhemska industrin uppfattas som en intressant partner i internationella samarbeten. Det stärker även industrins position i ett gränsöverskridande nätverk av försvarsindustrier vilket är en grund för att etablera långsiktiga relationer och öka leveranssäkerheten.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.