Första övningen med Nordic Battle Group – EU-stab i fält

engelbrektsson.jpgFör första gången har Nordic Battle Groups styrkehögkvarter övat. Övningen har pågått under veckan på Ledningsregementet i Enköping med fullt fältgrupperad stab och ett verklighetsbaserat scenario. Idag var pressen inbjuden för att få möta de högsta ledarna för NBG, ställa frågor och besöka staben. Militära Reflektioner var på plats.

Mötet öppnades med att Chefen för NBG (FCdr), brigadegeneral Karl Engelbrektsson berättade om den multinationella styrkans sturkur och värderingar. I dagsläget består den av Sverige, Norge, Finland och Estland, men även Irland är snart med.officerare.jpg Att NBG är en multinationell styrka med många olika förmågor och som skall kunna verka varstanns i världen, framgick tydligt under hela föredraget. När Engelbrektsson visade fram en militär karta med mängder av förkortningar över alla de enheter som finns och vilka nationer som svarar för dem, rådde det ingen som helst tvekan. Utöver funktioner som skytteförband, logistik, samband, CIMIC, PSYOPS, sjukvård, CBRN finns också specialfunktioner som luftförsvar och flyg. De sistnämnda funktionerna är egentligen inte tänkta att användas, men finns där i fall att de skulle behöva sättas in.

Men vad som också är viktigt för en styrka som NBG, är just de värderingar som skall styra den under dess kommande uppdrag. Dessa symboliseras av det lejonet hållandes ett svärd och en fredskvist och fanan med ett V i mitten. Alla de olika länderna som NBG består utav har ett lejon nbg.jpgi sina respektive heraldiska vapen samt någondera av färgerna vitt och blått. Att lejonet håller ett svärd och en fredskvist betyder att vi kommer dels med vapen i hand, men också med fred. Engelbrektsson påpekade också att lejonet är unikt eftersom det är androgynt. Det latinska mottot ”Ad omnia paratus” vilket översatt till svenska betyder ”beredd till allt”. Att NBG:s fana har ett V soldater1.jpgi mitten summerar också ett det andra av styrkans ledande motton ”Victory through Values”. Detta är viktigt, med vapen kommer man inte långt om det inte finns värderingar som samtidigt styr deras användning. Det gäller också att ha förmågan att klara av det okända man kommer att ställas inför. När man ställs inför det okända som kan vara både konkret och icke-konkret, är det bra att ha vägledande värderingar.

Efter föredraget visades vi runt i stabstältet och även utanför och fick fotografera och ställa frågor. Högste chef för staben (COS) är Håkan Hedlund. cos.jpg haugdul.jpgJag hann också prata med några av de övriga stabsofficerarna. En av dem var överstelöjtnant Rune Haugdul från Norge (bild till vänster). Inne i själva stabstältet, som är det största och längsta jag någonsin har sett, rådde en minst sagt livlig aktivtet. Kartor låg framme, datorerna var i full gång och folk fanns överallt.

En annan överstelöjtnant som jag också samtalade med var Paul Delaney från Irland. Precis centralen.jpgdelaney.jpgsom många irländare pratade han mycket och det gjorde även jag. Han berättade att han varit tidigare i Sverige vid olika tillfällen. Ett av dem var den stora internationella övningen Viking 05 vid Livgardet i Kungsängen. Nu är han tillbaka igen för att vara med i Nordic Battle Group. Delaney har också gjort utlandstjänst i olika länder, bland annat har han varit tre gånger i Libanon.

Efter rundturen var det dags för den högste militäre chefen (OpCdr) för en eventuell insats, andersson.jpggeneralmajor Bengt Andersson tjej.jpgatt berätta om hur han kommer att leda styrkan. Han kommer att sitta på den strategiska nivån i London med en stab bestående av 130-140 personer och ta emot direktiv från Europarådet i Bryssel, efter att alla länder givit sitt samtycke. Dessa vidarebefordrar han i sin tur till Engelbrektsson på den operativa nivån för att bli utförda. Om regeringen i Sverige vill, kan den se till att det inte blir någon insats trots alla de övriga medlemsländers godkännande.

Så avslutades besöket hos Nordic Battle Group.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.