Den Nordiska Försvarsalliansen

samarbete1.jpgÄr vi på väg mot en försvarsallians mellan de nordiska länderna? Mycket som hänt under den senaste tiden tyder på att det lutar åt det hållet. När man läser dagens reportage i DN fokus med rubriken ”Skrota alliansfriheten” blir övertygelsen desto större.

Inget av de nordiska länderna har resurser nog att kunna stå på egna ben. Därför är samarbeten och allianser den bästa utvägen. Här finns en potential som kunde utnyttjas mer.

Sverige samarbetar redan med andra länder. Till exempel övervakas Östersjöområdet gemensamt med Finland. Nästa år finns planer på att även köra samman luftförsvaret. I juni kommer både det svenska och norska försvaret att lägga fram förslag om försvarssamarbeten till sina respektive regeringar. Förhoppningar om att Norge skall köpa JAS finns också.

I reportaget säger socialdemokraten Håkan Juholt att han vill se att den svenska alliansfriheten läggs ned. Han föreslår också en helt och hållet gemensam Östersjöflotta med Finland. De båda länderna har många likheter och gemensamma intressen. De begränsade resurserna och det ryska hotet är några av dem. Sedan står både Sverige och Finland utanför stora militära allianser som Nato. Om Nato menar Juholt att organisationen har utvecklats till att den har själv börjat bestämma vilka  militära oprtatoner den vill utföra. Men det innebär inte att Sverige och Finland skall undvika Nato. Det är inte bra att stå utanför gemenskaper.

I det stora hela finns det möjligheter till ökat nordiskt militärt samarbete. Både tekniskt, strategiskt och taktiskt sett. Övningar kan samordnas och kanske så småningom även värnplikten. Idén har egentligen alltid funnits där, inte minst under av 1800-talet. Det verkar som det är dags att lägga bort alla tankar om alliansfrihet, enskildhet och neutralitet och tänka om. Tänka i termer av nordiskt.

Annonser

3 responses to “Den Nordiska Försvarsalliansen

 1. Mikael Zetterström

  Hej!
  Jag anser att om vi går in i en allians kostar det mer pengar och även om vi går in i en allians med norden så kommer Nato påverka oss till att följa i USAs fotspår. Vi blir redskap för USA att använda. En neutralitetspolitik är mycket bättre för då behöver vi inte oroa oss att tallibaner eller några terrorister går till angrepp mot oss. Danmark har redan blivit hotad av terror attacker, england och tyskland också. Vore det inte bättre att skapa ett nordiskt försvar men inte vara medlemmar i NATO? Nato blir bara använd som en polisstyrka för att rensa bort andra politiska element som USA inte gillar. Se bara på IRAN som nu USA hotar att anfalla. Min åsikt är att om vi inte gör någon något ont så kommer vi inte heller att drabbas av något ont.

 2. Anton Gustafsson

  I dagens internationella klimat finns det inte längre utrymme för nationellt tänkande som Sveriges neutralitetspolitik påbjuder. Att vara neutrala med enda syftet att undvika terrorhot är orealistiskt. Pga Natos operationer i mellanöstern med både danska, tyska och brittiska förband så ser inte terrorister/aktivister speciella nationer som fiender utan hela kulursfärer, dvs Västerlänningar, USA, Europa och Oceanien. Då Muhammedupploppen rasade brändes även Shweiska flaggor. De vederbörande hade ingen direkt uppfattning om vem de protesterade emot, bara att det var en europeisk nation. Med detta i ryggen anser jag att det är viktigt att ha en gemensam utrikespolitik inom EU och även kanske norden för att hålla varandra om ryggen och kunna förebygga terrordåd. Med detta förespråkar jag inte offensiva handlingar som invasionen av Irak utan genom fredsbevarande handlingar som hjälper till att stärka stabiliteten i världen och därmed ge människor en chans till bättre liv och därmed undvika desperation som ger religösa fanatiker bränsle.

 3. Anton Gustafsson

  Det är väldigt lätt att sitta på röven och påpeka allt som kan gå fel med säkerheten att man faktiskt inte gör något alls