Nätverksbaserat Försvar

Nätverksbaserat försvar (NBF) är ett ord man möter med jämna mellanrum. Naturligtvis i diskussioner och skriverier om svenska försvaret. Men vet vi alla ordets innebörd och vad det syftar till? Skall i denna skrift försöka ge en övergripande förklaring utan att gå in på detaljer.

Vårt invasionsförsvar håller på att avvecklas och istället skapas ett insatsförsvar som snabbt och flexibelt skall kunna hantera en mängd varierande uppdrag. De internationella insatsförbanden skall vara redo att sättas in inom loppet av tio dagar. Förbanden  skall kunna arbeta självständigt i olika miljöer och utföra olika uppgifter. Det nätverksbaserade försvaret är till för att bidra till Försvarsmaktens utveckling mot ett flexibelt insatsförsvar. Det kan definieras som ett koncept med visionära och doktrinära inslag som är tänkt att öka effektiviteten i vår försvarsförmåga, underlätta internationellt samarbete och ge ökade möjligheter till samordning inom totalförsvaret.

De grundläggande idén bakom NBF kan därför sägas vara att kunna skapa ökad förmåga till samordning mellan de militära basfunktionerna. Dessa är sex till antalet nämligen: verkan, rörlighet, skydd, underrättelse, uthållighet och ledning. Förmåga byggs upp genom att kombinera basfunktionera och göra dem tillgängliga i nätverk. Men förmåga är inte nog…..

Nyckeln till framgång kan sammanfattas i meningen: kunskap är makt. Det vill säga tillgång till information är avgörande. Den behövs för att kunna fatta ett så korrekt beslut som möjligt. Det gäller att veta mer än motståndaren för att kunna uppnå en seger. Men information måste vara aktuell och inhämtas snabbt, annars är den värdelös. I insatsförsvaret blir självständigt agerande bland olika enheter allt viktigare. Men information är A och O för att de skall kunna samverka effektivt. Teknik är naturligtvis en grundförutsättning för NBF, men än viktigare är mentaliteten hos människorna i nätverket. Det är ingen vits att strukturera om i en organisation om inte också tänkandet förändras med den.

Fördelarna med att organisera sig i nätverk är många. Det ökar flexibiliteten, gör snabbare informationshantering möjlig, skapar bättre samordning, förändrar tänkandet etc. Men den kanske största nackdelen med denna organisation, är beroendet av en välfungerande teknik. I skrivandets stund finns det vad jag vet, ännu ingen som har ett komplett nätverksförsvar. Sverige har dock kommit långt i sitt arbete.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.