EU:s Militära Revolution

eusoldat.jpgÄr det överdrivet att använda ordet militär revolution när man talar om utvecklingen inom EU? När började den och vad går den ut på?

Historien kan sägas börja när Kalla Kriget tog slut. Då fann sig många europeiska stater helt plötsligt stående med stora värnpliktsarméer, vilka var illa anpassade för de nya typerna av krig som uppstod efteråt. Dessa arméer hade koncentrerats på att utkämpa krig i det egna landet och inom närliggande områden. Alltså inte ”overseas” i andra länder långt utanför EU. I motstats till de europeiska staterna, hade USA en lång erfarenhet av att utveckla expesitionsstyrkor fullt kapabla att operera i olika världsdelar.

Under Kosovokriget 1999, blev skillnaderna mellan de olika blocken uppenbara. De enda europeiska länder som kunde uppvisa någorlunda liknande kapacitet som USA, var Storbritannien och Frankrike. Skillnaderna mellan EU:s och USA:s militära förmågor kan sammanfattas i två övergripande punkter:
1) EU består av många stater som måste kunna kommunicera med varandra, till skillnad från USA.  I Kosovo hade till exempel de europeiska styrkorna inte ett gemensamt kommunikationssystem, genom vilket de säkert kunde tala med varandra.
2) De olika regeringarna i EU spenderar sin försvarsbudget på olika områden och ofta helt fel. Men en sak har de gemensamt. Till skillnad från USA, lägger inte de europeiska försvarsmakterna tillräckligt med resurser på forskning och utveckling. En av anledningarna till att mycket gick fel i Kosovo, var att de europeiska styrkorna inte hade utvecklat en förmåga att kunna utföra operationer i områden som Kosovo. Det fanns förmågor som de helt saknade men som USA hade. Problemet är alltså inte att det finns för lite pengar, utan att de används fel.

Vad har EU att vinna på genom att förena sina militära styrkor och varför? Ett av dem är just att de militära resurserna varierar i styrka, erfarenhet och kvalitet från land till land. Ta bara Skandinavien som exempel. Med en begränsad försvarsbudget kan man inte vara bra på allt. Då är ett förenad europeiskt försvar önskvärt, som också kan fungera på internationell nivå utanför EU. Skulle USA och Nato ha någonting emot det tro? Nej, knappast, de skulle ha mycket att vinna på en militärt väl samordnad europeisk samarbetspartner. Det beror på vilken synvinkel man väljer att ha.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.