Privata företag tar över militärens uppgifter

Att privata företag tar över en vissa uppgifter hos militären är ingenting nytt. Det har länge varit ett faktum i länder som USA. Debatten om den här typen av företag har som jag upplevt den, varit nedtonad i vårt land.
I DN står det om företageet Dynsec som i dagarna förlorat sitt tillstånd att utbilda svenska väktare i krigszoner. Dynsec är inte det enda bolag som drabbas, men VD Peter Vargöga tar det med ro. Det påverkar dem inte ett dugg, eftersom de kommer att fortsätta liknande verksamhet i länder som Mexiko och Ryssland.

Kommendörkapten Marcus Mohlin på FHS strategiavdelning arbetar med en doktoravhandling om privata militära företag. Han tror att den här typen av verksamhet kommer att öka i framtiden. Efterfrågan på säkerhet ökar från inte minst privatpersoner och företag. De som huvudsakligen bemannar den här typen av företag utgöra av före detta militärer och poliser. Konkurrensen om jobben är hög och internationell, även om lönerna inte är lika höga som förr.

I Sverige finns en handfull bolag som Dynsec. De flesta företagen återfinns i USA och Storbritannien. Några av de större aktörerna har uttyckt en önskan om att få ta över FN:s uppgifter i Darfur och Sudan. Men en oro finns över deras arbetsmetoder och seriositet.

Annonser

6 responses to “Privata företag tar över militärens uppgifter

 1. I AFG finns det flera varianter på PMC (Private Military Corporations) och de är mest ett billigt sätt för en stat (gissa vilken!) att kunna genomföra svårt och tungt, ibland smutsigt jobb utan att ta direkt ansvar för handlingarna. Dynacorps svarar bland annat för vaktpersonal men även sådana som förstör opiumfält. Klar gråzon och inget som en stat bör sträva efter att använda, i mitt tycke.

  Lars

 2. Om jag säger USA…gissar jag rätt då? De har ju använt sig av ”legosoldater” i Irak eftersom de inte lyder under de militära lagarna och kan göra vad de vill….mot betalning.
  Det är ju egentligen självklart…att när ett krig bryter ut så dras en brokig skara ”äventyrare och lycksökare” till det. Så var det under konflikterna i Afrika på 60-70-talen och i Jugoslavien på 90-talet. Afghanistan och Irak är inga undantag.

 3. Legosoldater har använts länge men på olika sätt. Om soldaterna hyrs in på det sätt som skedde under 30-åriga kriget så görs det ingen skillnad egentlig skillnad mellan dem och de utskrivna.

  I dagsläget är rättsläget dock ett annat och frilansande krigare är inte mer lagliga än banditer. Skillnaden må vara deras uppdragsgivare men om de anställs för att verka utanför lagens ramar så faller de även utanför själva.

 4. Det är helt riktigt, Peter. Under 30-åriga kriget och även efteråt var det inget märkvärdigt med att statsöverhuvuden köpte soldater för att kompensera förluster. Schweizergardena var alltid populära, ända in i vår tid faktiskt. Se bara på påvens. Britterna lät leja folk från Hessen för att kriga i Amerika under revolutionen och även Napoleon lät köpa trupper.
  Men det var på den tiden det……idag har man en annan syn på legosoldater.

 5. PMC som koncept är ju faktiskt en variant på vad vi gär när polisen inte räcker till – hyr in bevakningsföretag… Formellt lyder de naturligtvis under samma lagar som vi andra, men verkligehten ser ju inte alltid ut så. Huvudsakligen används de ju i sådana högriskområden där man inte vill riskera egna soldater, pga hemmaopinionen, utan låter ”företagen” med sina inhyrda para-militära soldater ta smällen. Självfallet anväds de även ibland i mer ljusskygga sammanhang.

 6. Jag är övertygad om att Mohlin har rätt i sina slutsatser om att den här typen av företag kommer att öka. De har redan ökat och så kommer de att göra vare sig vi vill det eller inte. Det har skrivits ett flertal böcker om den nya typen av krig, vilket omfattar ”mercenaries”.

  Jag tror att en av de första böckerna som skrevs om det här var ”Blood Song” vilken handlade om hur själva PMC-konceptet uppstod i Afrika när arbetslösa soldater från SADF gick ihop och krigade mot betalning. Det var bara början och sen har det fortsatt och fortsatt. Ingen har lyckats stoppa det.

  Vad som saknas här, enligt min egen mening, är internationell lagstiftning, precis som Genevékonventionen. Men inte heller den fungerar i alla lägen. Den omfattar överhuvudtaget inte legosoldater. Så blir man legosoldat, blir man det helt på egen risk….och tydligen finns det gott om folk som vill ta den risken…att stå utanför lagen.