Turkiska militären försvarar sekularismen

taf_logo.jpgUnder senaste tiden har den turkiska försvarsmakten sannerligen gjort sin röst hörd. Först uttalade sig överbefälhavare Gen. Yasar Buyukanit, som positiv till hårdare tag mot kurderna i norra Irak. I fredags förklarade den turkiska generalstaben efter omröstningarna, att den ”öppet och klart tänker klargöra sin inställning och attityd när så blir nödvändigt. Sedan dess har ordstriderna pågått mellan regeringen och militären. Igår sade premiärministern till på skarpen att militären faktiskt är underställd regeringen och inget annat. Men det är tveksamt om generalstaben vill ge sig trots EU.s och USA:s kritik. ”Det får inte glömmas att de turkiska beväpnade styrkorna deltar i debatten och är sekularismens ståndaktiga försvarare” var ytterligare en mening som hördes från dess sida.

Den turkiska militären har under de senaste decennierna, varit en ”aktiv deltagare i debatten” om man skall uttrycka det så. Med en aktiv styrka om 500,000 man, och mobiliseringspotential å det dubbla, är den en röst att räkna med. Fyra gånger 1960, 1971, 1980 och 1997 har den tvingat bort regeringar den inte uppskattat. Frågan blir: hur stort är det folkliga stödet? Under dagen har tiotusentals turkar demonstrerat i Istanbul mot den pro-islamiska regeringen. En liknande demonstration hölls i Ankara för två veckor sedan, där uppskattnings 1,5 miljon människor deltog. EU:s protester mot militärens hot och brist på respekt för demokrati, tas sannolikt med ro. Många turkar känner att landet aldrig kommer att bli invalt.

Annonser

10 responses to “Turkiska militären försvarar sekularismen

 1. Att skriva 10 000 tals deltagare den här möten är tyvär så lite… Folk protestarede i dag USA och EU och deras allierade AKP ( regeringens parti som Tayyip Erdogan och ABDullah Gul ingår detta partiet).
  Mins Över 1.000.000 människor samlada i dag Istanbul / Caglayan.
  Samma som DN har skrev 14 April Ankara Cumhuriyet’s deltagarna 300.000; men deltagarna var ungefär 1. 400. 000, man måste skriva sanningen tycker jag.

 2. Att skriva 10 000 tals deltagare den här möten är tyvär så lite… Folk protestarede i dag USA och EU och deras allierade AKP ( regeringens parti som Tayyip Erdogan och ABDullah Gul ingår detta partiet).
  Mins Över 1.000.000 människor samlada i dag Istanbul / Caglayan.
  Samma som DN har skrev 14 April Ankara Cumhuriyet’s deltagarna 300.000; men deltagarna var ungefär 1. 400. 000, man måste skriva sanningen tycker jag…

 3. En militär som tjänar sina egna och en viss elits intressen. Det är en bra beskrivning av den turkiska armen.

  Den nuvarande regeringen i Turkiet beskrivs ofta som islamisk. En fel beskrivning enligt mig. Det är en konservativ högerregering där tyngpunkten legat i att reformera landet i enlighet med EU:s krav. Den turkiska armen och den sekulära eliten har insett för länge sedan att ett demokratiskt Turkiet kommer minska deras inflytande och makt. Därav den massiva kritiken mot den nuvarande regeringen och deras frontfigurer.

  Ett demokratiskt Turkiet passar uppenbarligen inte den turkiska militären och inte heller den kemalistiska eliten i landet. En känsla som många turkar har, både i Turkiet och ute i Europa, är att ett demokratiskt Turkiet inte heller passar EU. EU är som bekant klyven när det gäller Turkiets inträde till unionen. Ett Turkiet där reformerna sackar ner skulle ge EU en invändning att vända ryggen till Turkiet.

  I slutändan handlar det om militärens eller demokratin ska få ha det sista ordet.

  Kastas Turkiet in ett nyval kommer det turkiska folket inte att vara nådig. AKP kommer förmodligen att få en egen majoritet i riksdagen och därefter ännu en gång rösta fram en ny president på egen. Om detta sker kan Turkiet få en statskupp på halsen. Ja nu spekulerar jag hejvilt, men det är inte en omöjlighet.

  Militären i Turkiet är enligt mig det största hindret för ett dmokratiskt Turkiet.

  Man kan tala om 3 stycken Turkiet enligt mig.

  1- Den kemalistiska eliten.

  2- Den konservativa eliten i Anatolien (AKP frontfigurer har sitt ursprung bland dom)

  3- Östra Turkiets kurder.

  Den turkiska militären sätter inte bara sekularismen över demokratin just nu, utan sätter även hinder för en demokratisk lösning för kurdfrågan.

  I militärens omdiskuterade uttalande kan man bla läsa följande:

  Those who are opposed to Great Leader Mustafa Kemal Ataturk’s understanding ‘How happy is the one who says I am a Turk’ are enemies of the Republic of Turkey and will remain so. The Turkish Armed Forces maintain their sound determination to carry out their duties stemming from laws to protect the unchangeable characteristics of the Republic of Turkey. Their loyalty to this determination is absolute.

  Inte nog med att man sätter sig över landets grundlag, man tar även ifrån rätten att lösa kurdfrågan ifrån dom demokratiskt valda politikerna.

 4. De som vill se / titta på levande TV som visar nu i internet ;
  Adres:
  http://ulusalkanal.com.tr/canliyayin/canliyayin.html

  Man ser hur folk massa råpar mot ABD ve AB emperyalizmen.

 5. Dom vi ser demonstrera ser på Turkiets inträde till EU som ett hot. Genom att måla fan på väggen underblåser man det turkiska folkets nationalism. Ett vanligt resonemang bland dessa är att EU vill splittra Turkiet.

  Den nuvarande regeringen har på rekordkort tid uppfyllt Köpenhamns kriterierna och Turkiet är idag ett kandidatland till EU.

  Nu frågar jag mig, liksom resten av världen, hur ett parti med avsikter att förvandla Turkiet till en teokrati har genomfört de demokratireformer som EU har stätt som krav för förhandlingar till unionen?

  Dom vi ser demonstrerar nu uppmanade militären 2002 att genomföra en statskupp. 2002 var året då AKP kom till makten.

 6. En bild från 2002 när AKP kom till makten.

  ordu= armé

  göreve =installerar, förordna

  En direkt uppmaning till militären att göra en statskupp. Det är demonstranternas verkliga avsikt. Att få till en post-modern statskupp mot den nuvarande regeringen.

  Oavsett vilken politisk åskådning man har så bör man ta parti emot militärens inblandning i den turkiska politiken. Turkiet är en rättsstat med en modern grundlag.

  Nu får vi se om grundlagen eller militärens ord väger tyngst.

 7. USA och EU är emperyalistiska länder, de bara okuperar eller använder sina makt att störta, dela; inget annat.
  Turkiska folkets vilja är emperjalizmen ut ur Turkiet.

 8. Tunc Aydins redogör för demonstranternas resonemang:

  AKP vill islamisera Turkiet. Något som resten av världen inte håller med om.

  AKP ”säljer ut” landet till utlänningar. Turkiets ekonomi är en av världens snabbast växande och inflationen är utrotad. Men det passar inte dessa. Dom vill isolera Turkiet, gömma sig bakom sekularismen för att kunna upprätthålla sin makt och hindra demokratins utveckling i landet.

 9. ABD och EU emperjalizmen har inte nogåt ”demokrati”, de är emperjalistiska länder.
  De kan inte framföra i Turkiet eller något annat land sina ”fina” ”demokrati”.
  Emperyalizmen har inte ”rät” att ”framföra” sina makt nogåt annat land.
  Turkiska folket vill inte amerikanska och EU emperjalisternas ”demokrati”.

 10. Håller ,med dig helt och hållet Osman. Är du sj kurd eller turk för de flesta turkar ser inga som helt problem med landets nationalistiska tankesätt, tyvärr.