Stort seminarium om Kaukasien

karta.jpg Igår var jag på ett intressant seminarium med rubriken ”Kaukasien – en värld i kanten av Europa”.  Föreläsarna var många och jag fick veta mycket om denna lite undanskymda del mellan Europa och Mellanöstern. Kaukasien är verkligen en geografisk medelpunkt. I norr finns Ryssland, i väster Europa, i Syd breder mellanöstern ut sig och i öst, tvärs över Kaspiska havet tar det gigantiska Asien vid.  

Seminariet inleddes av Viola Furubjelke, generalsekreterare vid Olof Palmes Internationella Center. Kaukasiens länder Georgien, Armienien, Azerbajdzjan m.fl. snart kan komma att bli grannländer till Europa. Mycket av detta hänger på om Turkiet blir invalt i EU eller inte. Området har en stor strategisk och energipolitisk betydelse. En outvecklad EU-politik gentemot Kaukasus kan få dåliga följder. Furubjelke påpekade att Kaukasus är mycket komplext ur många aspekter, inte minst språkligt, kulturellt och religiöst.

Klas-Göran Karlsson historiker vid Lunds Universitet, berättade allmänt om Kaukasus historia. Stagnation och stabilitet är några av de egenskaper som kan sägas karaktärisera den. Dess folk har en enorm försvars- och frihetsvilja. Det är också enormt religiöst eftersom religionen ses som en del av den etniska identiteten. I bergsområdena har inte lika stor kulturell rörlighet skett som på slättområdena. Trots att de tre länderna Armenien, Azerbajdizjan och Georgien ingår i samma geografiska område, så är de helt olika varandra. I Armenien talas armeniska som är ett indoeuropeiskt språk och majoriteten av befolkningen tillhör den Armeniska apostoliska kyrkan. I Azerbajdizjan talas azerbajdzjanska som är ett turkiskt språk och i landet bor till större delen muslimer. Sist men inte minst har vi Georgien där det talas georgiska som är ett kaukasiskt språk och där den georgiska ortodoxa kyrkan är i majoritet.

Elin Jönsson som är frilansjournalist föreläste om vad som hänt i Tjetjenien efter kriget. Över 60 % av befolkningen är arbetslös och man har beräknat att 80 % lever under existensminimum. Kidnappningar är vanliga och både ryssar och tjetjenier deltar i dem. Ibland samarbetar parterna i en slags ohelig allians. Syftet med kidnappningarna är att pressa den kidnappades släkt och familj på pengar. Brutal tortyr förekommer. Vart pengarna hamnar är oklart.

Hur har det gått för Georgien sedan revolutionen 2003? Om detta berättade Hedvig Lohm som är statsvetare vid ECMI (European Centre for Minority Issues). Ungefär hälften av invånarna lever i fattigdom, men landet har det på många sätt bättre ställt än de andra länderna i Kaukasien. Ett av dem är korruptionen, här är Georgien bäst i klassen. Pressfriheten är också bättre än i t.ex. Azerbajdizjan. Men samtidigt håller en militarisering på stt ske. Armén ses som den främsta symbolen för landets enighet.

Det sista föredraget hölls av Robert L Larsson från FOI, hade rubriken ”Politik i pipeline – om omvärldens intressen i Kaukasien”. Ur rysk synvinkel har Kaukasien alltid spelat en viktig roll. Landets fiender har ofta kommit från det det hållet. rlarsson.jpg Därför har Ryssland behållit flera av sina militärbaser från sovjettiden i de olika länderna. Men de är inte så starka och har därför ingen större strategisk betydelse. Desto mer intressant är den energipolitik som Ryssland bedriver, snarare än den rent militära. Energipolitiken är dock bara ett av de många medel, som landet använder sig av för att hävda sin närvaro i Kaukasien. Till några av de övriga hör handelsblockader, att underblåsa interna konflikter, gränstvister, visumfrågor etc.

Sedan 1991 har 60 fall där ryssland tagit till energin som maktmedel förekommit. Litauen är det land som blivit mest utsatt, därefter kommer Georgien och Vitryssland. Minst drabbat har Azerbajdizjan blivit, eftersom det har sina egna energikällor. Den ryska energipolitiken har dock misslyckats i alla viktiga fall, men det förhindrar inte till nya försök.

Många tror att Kaukasien endast kan tillhöra ett av de två maktblocken Ryssland eller USA. Men det är inte sant. Även Europa har intressen i området, speciellt när det gäller gas. Flera av de gasledningar som leder till Europa är ryskkontrollerade. Därför vore det strategiskt lämpligt om Europa hade en helt egen ledning, som ledde från Baku, via Turkiet och in till Europa.

Till sist vill jag tacka för ett lyckat seminarium och ta mig friheten att publicera en musikvideo – Georgian Legend. Se och njut till härlig georgisk sång och dans.

Annonser

5 responses to “Stort seminarium om Kaukasien

  1. För de som vill läsa mer om Georgien rekommenderar jag varmt http://malinkaingeorgia.blogspot.com/. Ung tjej som gör FN-praktik i Georgien och skriver om sin vardag.

  2. Det verkar som det är fel på länken Johan, eller har sidan upphört? Jag vill gärna läsa mer om Georgien.

  3. Länken fungerar alldeles utmärkt för mig så jag vet inte vad mer jag kan göra. Missa inte att uppmärksamma 9e maj som är en stor militär dag i Ryssland. Firandet i Moskva går inte av för hackor, http://www.themoscowtimes.com/stories/2007/05/08/001.html.

  4. Ah, det kan bero på att det slinker med en punkt i slutet av länkarna. Ta bort den så skall du nog kunna läsa om både Malin och firandet i Moskva.

  5. Nu har jag verkligen gått miste om någonting! Men det verkar som Moscow Times tagit bort själva inlägget, Johan. Tack ändå för tipset, nästa gång skall jag se till att vara med.