Nordens största Nato-övning

noble.jpgPå måndag skall den stora Nato-övningen Noble Mariner 2007 dra igång. Den skall därefter vara i två veckor. För närvarande trängs ett 40-tal örlogsfartyg från andra Natoländer i Göteborgs hamn. Bland annat finns Royal Navy representerad bland dem. Men totalt kommer Noble Mariner att omfatta 80 fartyg och 10,000 sjömän, från 17 olika länder. Syftet med övningen är att ”i internationell samverkan, öva, utvärdera och förbättra krishanteringsinsatser i kustnära farvatten. Målet är att säkra handelssjöfarten och utöva sjöfartskontroll.”

Man befarar att demonstrationer från vänstergrupper och Nato-motståndare kommer att äga rum. En demonstration är dock planerad av Vänsterpartiet Göteborg imorgon den 12:e maj. Den bär rubriken – Nato ut ur Göteborg!
På deras flygblad står att läsa:
”NATO är den största kärnvapenaktören i världen, med närmare 700 stridsspetsar natoaffisch.jpgi Europa och ca 7600 i USA. Militärövningen är en skymf mot alla de som visade sitt motstånd mot kärnvapen för 25 år sedan. Samarbete med NATO i allmänhet och dess insatsstyrka i synnerhet strider mot Sveriges militära alliansfrihet. Sverige och Göteborg bör bidra till internationell fred och rättvisa. Vi hoppas att Göteborgs stad klargör för NATO-skeppen att de inte är välkomna i Göteborg. Vi inbjuder allmänheten och kommunfullmäktige att delta i vår manifestation mot NATO den 12 maj.”

Annonser

2 responses to “Nordens största Nato-övning

 1. HM

  Mig veteligen har Nato INTE ETT ENDA KÄRNVAPEN! Lika lite som de har några ”NATO-skepp”..

  Däremot finns det i Nato tre medlemsländer som har kärnvapen… Likaväl som det finns minst fyra länder UTANFÖR Nato som har det…

  Och ”Nordens Största Nato-övning”? Stämmer nog om man avser ”2007”. Inte om man lägger ut en längre tidsaxel…

 2. Det verkar som det finns mängder av missförstånd i det här sammanhanget….

  Själv undrar jag vilken nordisk övning som är den största och som sker årligen. Är det Nordic Peace? Cold Response är en årlig övning i Nato-regi där alla nordiska länder deltar. Men jag är inte säker. Men om vi talar om ett intervall inom t.ex. 10 år, vilken är den största nordiska övning som någonsin ägt rum?
  Finns det någon som kan reda ut alla frågetecken?