Stora anti-Nato demonstrationer i Göteborg

demonstration.jpgIdag marscherade över 3000 personer i protest mot örlogsfartygens närvoro i Göteborg. Demonstrationen gick fredligt till och inga våldsamheter utbröt. Den avgick från Gustav Adolfs Torg vid tolv tiden och varade två timmar. På banderollerna stod att läsa fraser som ”Försvara Sveriges alliansfrihet”, ”USA ut ur Irak” och ”Kvinnor för fred”, inklusive lyckönskningar till de 43 fartygen att sjunka ner i djupet.
När tåget nådde fram till Operan, hölls tal med ett enda klart budskap: Nato ut ur Göteborg och Nato go home. En klar uppvisning av hur kompakt Nato-motståndet är.

Men protesterna kommer knappast att stoppa fortsatt samarbete med Nato, eller Sveriges deltagande vid internationella konflikter. Enligt Försvarsmaktens insatschef, Generallöjtnant Jan Jonsson kommer det svenska samarbetet med Nato att bli starkare. Sverige är redan indirekt medlem i Nato sedan 1994, då vi gick med i PFP-samarbetet.
”De senaste åtta-tio åren har alla officerare som utbildats fått lära sig hur Nato arbetar. Vi övar tillsammans med Nato i Nato-övningar inom ramen för Partnerskap för fred. Och vi övar bilateralt med Nato-länder, inte minst Norge. Försvaret utvärderar sina förband efter Nato:s måttstock. ” Säger Jan Jonsson.

Annonser

2 responses to “Stora anti-Nato demonstrationer i Göteborg

  1. Intressant att demonstranterna anger 3000 och lokala polisen som mest 500, troligen 300 och att huvuddelen lämnade GA-platsen när musiken slutade… Säger något om det sk NATO-motståndet… 🙂

  2. Nämen vad är det du säger Lars!? Det här låter precis som när The Economist går och anger att den Saudiarabiska armén består av 8 miljoner man, när det i själva verket är runt 250,000….