Den Nordkoreanska Armén

nordkorsol.jpgDen nordkoreanska armén eller ”Koreanska Folkets Armé” som den heter i det egna landet, är den fjärde största i världen. Totalt har den en styrka om 6 miljoner man varav runt en miljon är aktiva. Dess överbefälhavare är ingen annan än Kim Jong Il själv. 

Nord Koreas armé grundades officiellt den 8 februari 1948. Dess första rekryter var en handfull gerillakrigare och koreanska soldater som varit i sovjetisk tjänst samt kineser ur Mao Zedongs 8:e armé. De kinesiska soldaterna hade god stridsfarenhet genom krigen mot japanerna och Chiang Kai-Checks nationella styrkor. En av gerillaledarna var Kim Il-Sung. Han började redan 1945, efter det japanska nederlaget i Andra Världskriget att sätta upp en folklig koreansk armé. Han fick stöd från Josef Stalin med att utrusta den med moderna vapen och matriel. Både strategin och taktiken som låg till grund för dess operationer var uteslutande sovjetisk.

När Koreakriget (eller ”frihetskriget” som det kallas i Nordkorea) bröt ut 1950, var det inte så konstigt att sydkoreanerna genast drevs på flykten och behövde hjälp från USA för att inte helt gå under.

Idag har alltså Nordkorea världens fjärde största armé. Totalt läggs 5,2 miljarder dollar (ca 30 % av landets BNP) ner på den. Armén består till större delen av infanteri och har endast 3500 stridsvagnar. Mycket av utrustningen är enligt uppgifter föråldrad, eftersom den härstammar från sovjettiden. Man kan även jämföra med andra länder. Saudi Arabien har en armé om 200000-250000 man och en försvarsbudget på 25,4 miljarder dollar. USA har 4 miljoner man till sitt förfogande, och är det land i världen som spenderar mest med 495 miljarder dollar. Indien har världens tredje största armé på 2,5 miljoner aktiva (räkna bort reserverna), och ställer 21,7 miljarder dollar till dess förfogande.

Har storleken betydelse? Kanske, kanske inte….. Men den Nordkoreanska Militärkören sjunger i alla fall entusiastiskt. Den hör till en av de större jag sett.

Annonser

2 responses to “Den Nordkoreanska Armén

  1. Jan Eriksson

    Saudiarabien har väpnade styrkor på omkring 200000-250000 man. Det finns cirka 8 miljoner i lämplig ålder att inkallas.

  2. Tack för rättningen. Då ljög tidningen The Economist i förra veckans nummer när den skrek upp siffran till 8 miljoner. Inte ens Kina har en så stor armé. Bland siffrorna stack Saudiarabien ut rejält bland de övriga ”smådvärgarna”.