Privata militära företag tar över i Irak

För inte så länge sedan stod det en artikel om privata militära företag i DN. Det är ett tag sedan och ingenting har hörts om fenomentet i svensk media sedan dess. Men i maj- nummret av The World Today, skriver man i en artikel med rubriken ”Privates on Parade” om företagens verksamhet i Irak. Om man skulle se PMF som en enskild militär styrka, skulle den bli den näst största i landet efter US Army. Regeringen i Irak har listat över sextio aktiva PMF,  vilka sysselsätter runt 20,000 individer. Allt pekar i rikting på att dessa företag i sinom tid, kommer att bli den största styrkan.

Från första början ville USAs regering hålla dessa civila företag utanför kriget i Irak. Men när armén ställdes allt svårare problem med att agera som bl.a. polis och civil administratör, återstod inget annat än att kalla på förstärkning från den privata sektorn. Att lösa de politiska och sociala problem som uppstod efter Saddams störtande, var någonting som inte tillhörde militärens traditionella uppgift. Denna består i att fokusera och arbeta mot ett konkret slutstadium, nämligen eliminerandet av fiendens styrkor.
Relationen mellan den irakiska regeringen, militären och PMF kan beskrivas som komplexa. Den sistnämndas närvaro har blivit helt avgörande för det fortsatta arbetet med att återställa landet. Utan den, skulle läget kollapsa totalt. Inte heller kan armén stanna kvar för evigt, någon måste för eller senare ta över så att soldaterna kan åka hem.

Problemet med dessa företag är att de varierar i termer av kvalitét och träning. De väletablerade företagen är vana med att arbeta i konfliktkänsliga områden, medan de mer amatörmässiga med sin mindre vältränade personal, kan provocera fram nya våldsdåd. Man vill i så stor utsträckning som möjligt, undvika det som skedde på Balkan där de privata företagen härjade som de ville på lokal nivå. Helst vill man se ett internationellt regelsystem, god planering och samarbete. Genévekonventionen räcker inte längre till.

Privata militära företag är här för att stanna. Det är inte längre fråga om legoknektar som är ute efter äventyr och att tjäna lätta pengar. De har förvisso till skillnad från traditionella NGOs, vinstintressen men annars är de i princip som vilka företag som helst. Kommendörkapten Marcus Mohlin tog upp frågan hur man skall förhålla sig till PMF i det tredje nummret av Vårt Försvar 2004. Han menar att det viktigaste i debatten om PMF, är inte huruvida man skall stämpla dem som legoknektar eller ej, utan vilken påverkan PMF har på internationella relationer. ”Vi måste dels acceptera att PMF existerar och att de kan förändra sammansättningen på slagfältet, dessutom måste vi lära oss att samarbeta med dem istället för att vifta bort dem som legoknektar” skriver Mohlin.

Annonser

One response to “Privata militära företag tar över i Irak

  1. Pingback: Krig, snart till salu « Lärare av imorgon