Muckar Hemvärnet?

hv.jpgI det senaste nummret av Insats & Försvar uttrycker hemvärnsveteranen Lars Olsson sin oro över att  det rikstäckande hemvärnet snart är på väg att försvinna. Hans övergripande fråga lyder: vilka ska ta vid när hemvärnet muckar? Värnpliktskullarna är små, och ur dem skall man också skaffa fram ett visst antal till hemvärnet. Varje år behöves mellan 2000 och 3000 rekryteras till utlandsstyrkorna. Ungefär hälften av de värnpliktiga gör utlandstjänst. Det blir inte så mycket över för den nationella säkerheten. ”Det är svårt att begripa varför inte regering och riksdag debatterar den här frågan mer öppet” skriver Olsson.

I mitten av 1990-talet bestod hemvärnet av 80,000 man idag ligger siffran på runt 30,000. Denna siffra sjunker eftersom det är svårt med rekryteringen. Men om medlemsantalet i hemvärnet sjunker, så gör även genomsnittsåldern det. I dagsläget ligger den på 40 år, i insatsplutonerna är den ännu lägre, nämligen 30 år. Totalt är 71 % mellan 18-35 år. Men det behövs mer folk till en del tjänster.

Annonser

4 responses to “Muckar Hemvärnet?

  1. Jag vet inte var siffrorna 2000-3000 i utlandsstyrkan kommer ifrån, men de är kraftigt överdrivna. I Kosovo tjänstgör drygt 500 och i Afghanistan knappt 300, och med tanke på att de senaste missionerna i Kosovo har varat 9 respektive 8 månader så känns inte ovan nämnda siffror realistiska. NBG rekryterar förvisso någonstans runt 1500-2000 personer, men det är å andra sidan ett engångsprojekt och ett beredskapsförband (återuppstår möjligtvis igen 2011).

  2. Nja, jag tror snarare att siffrorna 2000-3000 är vad utlandsstyrkorna omsätter per år. Men de siffrorna uppgavs i debattartikeln i ovannämnda tidning. De kan vara gammal statistik.

  3. Jo, jag förstod det. Men det blir ändå knappast över 2000. Under den tid då SFOR och KFOR var igång samtidigt med två bataljoner, så omsatte nog utlandsstyrkan uppåt 3000 soldater per år. Aktuell mission i Kosovo, KS15, kommer att stanna från slutet av februari till början av november vilket gör att de drygt 500 soldaterna nästan löser hela 2007.

    Det finns dock en ganska hög ambition från både Försvarsmakten och regeringen att ha runt 3000 soldater i utlandsstyrkan per år. Än har man inte nått det målet, men om jag får gissa så blir det nog snart en mission i Afrika igen.

  4. Jag misstänker att det blir Afrika. Tippar på Darfur.