Engelbrektsson på Atlantkommittén

karl.jpgIkväll föreläste Brigadgeneral Karl Engelbrektsson om Nordic Battle Group på Svenska Atlantkommittén. Han började med att berätta allmänt om den senaste tidens utveckling inom Försvarsmakten. Det svenska försvaret arbetar alltmer multinationellt, men tänkandet är fortfarande till stor del nationellt. Den biten behöver mer bearbetning och det har redan börjat. I och med att Sverige fått i uppdrag att sätta upp en nordisk stridgrupp, har många förändringar tagit form. För NBG är ingen bataljon, utan en stridsgrupp (battlegroup) vilket Engelbrektsson är noga med att klargöra.

Sverige är vant sedan tidigare med att leda FN-operationer inom en given infrastruktur. Skillnaden är att stridsgruppen skall kunna verka på hela konfliktskalan och inom en radie på 6000 km från Bryssel. Det är långa strategiska och taktiska avstånd det är fråga om. Därför måste den till sin natur och utformning vara lätt, så att det går snabbt att komma på plats.

Det har varit svårt att rekrytera till NBG inom två övergripande kategorier: Gruppchefer och nischkompetenser. I den förra har det främst att göra med att erfarna gruppchefer hellre söker till en redan aktiv mission i exempelvis Kosovo. De vet av tidigare erfarenhet hur påfrestande det kan vara att ligga i beredskap. Blir man antagen till NBG handlar det om arton månader och det är inte säkert att det blir en skarp situation. Väntan kan resulatera till ren tristess vilket kan få negativa effekter.
I den senare kategorin har det svårt att hitta inte minst fältmässiga sjukvårdare och läkare. Inom logistiken är det inte lätt att rekrytera chaufförer eftersom de har bra löner i det civila och goda anställningsvillkor.

Att inneha en befattning i NBG är inte som vilket arbete som helst. Man bär vapen 24 timmar om dygnet och går inte hem. Man är hela tiden på jobbet. Det är därför viktigt att man trivs i gruppen och är på det klara med vad man gör och varför. Man skall också vara medveten om att eventuella framtida uppdrag kan leda till förluster. De svenska utlandsstyrkorna har varit mycket förskonade från större sådana jämfört med andra länders. ”Det har gått bra för svensk trupp, då har man motgångarna framför sig” som Engelbrektsson uttryckte det.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.