Ryssen rustar

rysksoldat.jpgVad har Ivan för sig egentligen? Trodde vi att han var borta sedan Sovjetunionen föll? Det verkar inte så, inte om Rysslands vapenexport ökat med 50% mellan åren 2001-2006 och Putin är angelägen om att rusta upp och få bukt med korruptionen inom försvaret. Modernt skall det bli, bort med allt föråldrat säger Presidenten.

Har inte vi sett detta förut i Rysslands historia? Gjorde inte Tsar Peter den Store det samma, efter det att han fick stryk av Karl XII? Rustade upp hela sin armé och förvandlade rikets till synes obefintliga flotta till den mest fruktade i Östersjön med dess gigantiska gallärer som härjade och brände i Stockholms Skärgård? Med okuvlig vilja drev han igenom sina reformer. Han fick som han ville och det tycks också Putin få….

Ryssen är att räkna med länge än, han må ha slummrat efter en lång kall vinter. Men när snön smälter, då vaknar björnen.

Annonser

3 responses to “Ryssen rustar

  1. Snyggt skrivet, nästan poesi

    Detta är ren poesi, gillar detta stycket

    ”han må ha slummrat efter en lång kall vinter. Men när snön smälter, då vaknar björnen.”

  2. Man tackar, det är nog inte helt fel att uttrycka sig lite poetiskt i ryska samband. De ryska poeterna och författarna hör till de riktigt stora mästarna….

  3. Varför alltid denna rädsla för Ryssland? Hur kommer det sig att så fort vårt grannland i öster börjar hämta sig från en svacka och bli starkare igen, så vaknar rysskräcken?
    Denna rädsla för Ryssland är långt ifrån rationell, snarare irrationell och känslomässigt grundad. Enligt min mening är mediernas rapportering från Ryssland ensidig och helt inriktad på att lyfta fram negativa aspekter av t.ex. Putins politik. Det är klart att detta påverkar den allmäna opinionen och bidrar till att ett starkt ryssland uppfattas som hotfullt. Faktum är att mycket av den utveckling som har skett i Ryssland under Putin har inneburit stora förbättringar för vanliga ryssars liv. Jag har många personliga kontakter med ryska människor och det är uppenbart att hans politik har stort stöd. Visst, det finns helt klart ett demokratiskt underskott och en alltför hård styrning av medierna, men ett starkt Ryssland, med en fungerande centralmakt är betydligt mindre farligt än ett svagt och sönderfallande dito. Själv anser jag att man bör söka ett konstruktivt samarbete i stället för att söka konflikt vilket väst tycks vara inställt på senaste tiden.