Vad jag har skrivit, det har jag skrivit

Nu börjar moderaterna i försvarsutskottet äntligen höra av sig….nästan. Men de fick inte publicera sitt inlägg i debatten om försvarsbudgeten, för det var tydligen någon högre upp som inte ville. Vad är det fråga om? Är partiet toppstyrt? Både finansministern och försvarsminstern är dessutom på semester och har klippt av all kommunikation verkar det som. Hur komplex relationen är mellan politikerna och försvaret är en sak, men inom själva partiet?  

Sen när blev det förbjudet för de egna partimedlemmarna att tycka till om tingens ordning? Speciellt när det gäller en allmän fråga som Rikets säkerhet. Är det inte Statsministern som har sista ordet oavsett vad de under honom anser? Vet inte Moderaterna vart de vill komma i den här frågan? I händelse av krig är det de som skall leda. Eller skall militärerna själva ta ansvaret när inte politikerna vet vad som skall göras.

Tänk på han som sade ”Quod scripsi scripsi” (Vad jag har skrivit, det har jag skrivit). Vem var det. Jo, Pilatus. Hur eländig situationen än var för honom i den stunden, så visste han vart han ville komma i fråga om sina egna ord. Resten kunde han inte göra något åt.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.