Kommer gåtan med Försvarets pengar att lösas?

Under förra veckan klagade Överbefälhavaren över att sikten inte var klar för honom. Men det verkar som att den inte bara är svår även för honom. Frågetecknen kring Försvarets ekonomi blir bara allt flera, speciellt efter att ha läst Lennart Olsens siffror i Svd. Trots alla nedskräningar kostar Försvaret i princip lika mycket idag som 1998.
Jag kommer ihåg att det för drygt två år sedan, stod i Metro att det går två officerare på en menig. Så skall det väl inte vara? Situationen har enligt Olsen inte blivit bättre.

En organisation som drabbats av dessa besparingar är Hemvärnet där jag själv ingår. Jag kan bara tala för mig själv och några andra. Vi känner att vi får öva för lite. 20-30 timmars avtalstid att fullgöra varje år är inte mycket. Inte om man jämför med vad den norske hemvärnsmannen måste klara av. Ändå står det att läsa i senaste nummret ”Hemvärnet” att soldaterna inte visar sig på övningarna. Detta händer även inom min egen bataljon kan jag säga. En av orsakerna är dåliga övningar. Viljan och engagemanget finns där, tro mig, den biten är det inget fel på. Men övningarna är alltså  inte tillräckligt många och tyvärr ibland inte tillräckligt bra. Hur skall Hemvärnet klara av sin uppgift om det inte får öva tillräckligt? Finns det verkligen så fruktansvärt ont om pengar egentligen?

Med alla tidigare diskussioner om JAS och överflöd av pansar, är jag beredd att tro på Olsens sista ord: Förstärk och fördjupa budgetavdelningens granskning av försvaret. Här finns mycket pengar att hämta!” Oavsett för vilka säkerhets- politiska uppgifter försvaret ska dimensioneras bör alla hjälpas åt att analysera vad skattebetalarna egentligen får för pengarna. Det är inte rimligt att försvarsekonomin får leva ett eget liv utan kvalificerad granskning och debatt.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.