Stor militärövning med Ryssland och Kina

Kina och Ryssland övade för första gången tillsammans års 2005. Övningen som då hölls i Kina hette ”Peace Mission 2005” och omfattade 11,800 soldater. I dagarna har ”Peace Mission 2007” gått av stapeln men sker i långt större omfattning. Sex länder vilka är medlemmar i organistionen Shanghai Co-operation Organisation (SCO) deltar. Dessa är förutom Ryssland och Kina även Tajikistan, Kazakstan, Kirgizstan och Uzbekistan.

Övningen sker den här gången både på rysk (Ural) och kinesisk (Urumchi) mark och omfattar 6,500 soldater från alla de sex länderna. Mest personal har Ryssland bidragit med den här gången. De kinesiska trupperna har fått resa lång väg, närmare bestämt 10,300 km. Det är första gången Kina sänt så många soldater så långt bort.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.