Ryssland under och över vågorna

ryskflotta.jpgI veckans nummer av The Economist stod en halvsides-artikel om ryska flottan. Artikeln hade rubriken ”Ships, subs and missiles”. I den gick det att läsa om bomben i Georgien, äventyret under Nordpolens isar och flottans ambitioner.

Chefen för den ryska marinen Amiral Vladimir Masorin, uttalade sig för inte så länge sedan om att återställa flottans närvaro i Medelhavet. Ryssland har förvisso en flottbas i Syrien, men den har stått tom under flera år. För att åter ta den i bruk, tänker man använda skepp från de baltiska- och Svarta Havsflottorna.

Men de flesta analytiker är eniga om att den ryska flottan ser farligare ut på pappret, än den är i verkligheten. Den är dessutom för utspridd på olika ställen.

Dagens inlägg på Svd:s Brännpunkt är inte förvånande i sig. President Putin står för sina ord om att ”eventuellt använda flottan för att skydda landets ekonomiska intressen”. Om Gazprom är den största ägaren av gasledningen, är det klart att de anförtror undersökningsuppdraget åt vem de vill. Informerar Kreml den ryska allmänheten om allt som militären har för sig? I sådana fall, varför skulle då den svenska allmänheten informeras? Men någon måste i förväg vetat om flottans närvoro i svenska farvatten. Det här liknar historien med de ryska flygplanen över Norge.  

Annonser

5 responses to “Ryssland under och över vågorna

  1. Det märkliga med hela historien om gasldningshjälpen från marinen är att de erkänner det öppet. Annars är det inte förvånande att Putin-ryssland använder alla sina sidor för att ta för sig. Det är inte bra att vi så stillatigande låter dem göra det.

  2. Bra att du nämer det. Jag har för mig att tidskriften Röda Stjärnan, där amiralen berättar om det här, finns på FHS:s bibliotek. Villkoret för att läsa den med intresse, är att man kan ryska. Hur många kan det? Hur många känner till tidskriften? Bara en tanke.
    Men med tanke på vilken stor affär gas/gasledningar är för Ryssland, så är det inte förvånande att de anlitar marinen.

  3. Fördelen för ryssland är ju även att man kan motivera en stark militärnärvaro i östersjöområdet med hänvining till denna viktiga pipeline. Och precis som i fallet med den ryska flaggan i titan på botten av nordpolen så tror jag att det kan röra sig om en markering av deras intressesfär i östersjöområdet..

  4. En annan tanke som slog mig efter att ha läst artikeln i The Economist, var att om Ryssland skall plocka några skepp ifrån sin baltiska flotta till Syrien, så minskar ju dess storlek. Men sen undrar man hur många fartyg det rör sig om. Ett, två eller fem? Sen kan ju Ivan tillverka fler fartyg för att kompensera. Vi får se…

  5. Pingback: Top Posts « WordPress.com