Regional conflict, regional peace: a Jordanian perspective

prinsfeisal.jpgIdag hölls en föreläsning på Utrikespolitiska Instritutet om regionala konflikter och fred ur ett jordanskt perspektiv. Föreläsare var ingen annan än HKH Prins Feisal Ibn Al-Hussein av Jordanien. Prins Feisal är, som han själv också beskrev det i grunden militär. Han är general-löjtnant till graden. Till hans uppgifter hör utvecklandet och moderniserandet av de jordanska styrkornas kommando, kommunikationer och underrättelse. Från år 2001 är han även högste befälhavare för flygvapnet.

Men temat för den här föreläsningen handlade inte om krig eller militära operationer, utan om någonting som ligger Jordanien varmt om hjärtat. Nämligen fred. Mellanöstern är i skrivandets stund en orolig region. Det är svårt att hitta fredspartners och få till stånd en varaktig dialog. Vad man hoppas är att även Europa skall understödja skapandet av en dialog, eftersom kontinenten har en lång erfarenhet av multinationella operationer. Samarbete krävs i allra högsta grad för att skapa en rättvis fred som alla kan acceptera, inte minst i arab-israel frågan. I den tid vi lever är ingen nation eller folk ensamt längre.

FN fortsätter att spela en viktig roll i Mellanöstern även om organisationen inte kunnat lösa alla problem. Att vara fredsbevarare är inte alltid en tacksam roll, men desto mer ädel.
En dialog måste hela tiden föras om hur fred skall kunna skapas. Annars tar våld och oro återigen fart, vilket ger vissa grupper (t.ex. terrorister) argument att dirva sina frågor vidare och knyta anhängare till sig.

Det blev en lång och intressant föreläsning. Prins Feisal av Jordanien höll inte tal någon längre stund, utan lät istället åhörarna ställa frågor vilka han besvarade långt och utförligt. Det blev många frågor men alla fick ett svar. Men någonting som han gång på gång återvände till i svaren, var hur viktigt det är med att konstant föra en dialog under fredsförhandlingar och reda ut alla frågetecken.

Det är där orden tar slut, som man tar till svärdet.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.