Två nya maktblock?

nyamaktblock.jpgGör verkligen Kina och Ryssland, den nyvakna björnen och draken någonting annat än samlar på sig energi? I veckans nummer av The Economist diskuteras frågan detaljerat, men svaret är inte helt säkert. För ett litet tag sedan avslutades den stora internationella militärövningen Peace Mission 2007 som innefattade de sex medlemsländerna i Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Frågan är om denna hade något annat syfte än att öva terrorismbekämpning. En del menar att allt handlade om att demonstrera dessa länders, inte minst Kina och Rysslands militära styrka.

Nu har det börjat höras röster om at SCO har uppstått som ett slags motvikt till NATO. Ett helt nytt maktblock vilket innefattar Kina, Ryssland och fyra stater i Centralsien (Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan och Kirigizstan). Tillsammans bildar de ett enormt område som eventuellt både militärt och ekonomist skulle kunna NATO. Att både Kina och Ryssland är två jättar som intresserar sig mycket för sin energiförsörjning är känt sedan en lång tid tillbaka. Kina har dessutom börjat få fart på sin vapenindustri men köper fortfarande mycket vapen och materiel från Ryssland.
År 2005 lät SCO förkunna att man helst vill se alla USAs och NATOs militärbaser försvinna från Centralasien så fort som möjligt.

rysskina.jpgMen givetvis finns det även de som talar emot påståendet om ett nytt maktblock. Är det verkligen möjligt att förena exempelvis den ryska och kinesiska armén? Är inte språkskillnaderna på tok för stora. En del av SCOs medlemsländer ingår i dessutom i underklubben för NATO, nämligen PFP. Ett av dessa är Kazakhstan som försöker hålla sig väl med både Ryssland och Kina, kanske mest med den senare. När President Hu Jintao besökte landet, lovade President Nursultan Nazarbayev gas och olja på längden och på tvären till Kina. Men det bör också hållas i minnet att Nazarbayev har lovat att föra energi över Kaspiska Havet till Azerbajdizan för vidare transport till EU. Men Kinas inflytande över Kirgizstan är dock stort.

Annonser

2 responses to “Två nya maktblock?

  1. Jag tycker det är bra att det bildas en motvikt till NATO som ur Asiens synpunkt är detsamma som USA. Kravet på att USA militärt skall försvinna från Asien är välmotiverat.

    Bernt Johansson

  2. Jag har svårt att se fördelen med att diktaturerna upprustar. Om inte Bernt ser en rent allmän fördel i ett svagt USA. Kanske han kan utveckla sin tes?