Att outsourca ett helt krig

USAs kongress har börjat på allvar att ta itu med de tiotusentals s.k. ”contractors” som arbetar för olika privata militära företag både i Irak och Afghanistan. Vad man försöker åstadkomma är en effektiv lag som skall stärka kontrollen och översikten av dessa i konfliktzoner som de ovannämnda. Den 2 augusti godkände den juridiska kommittén ett lagförslag om just detta. Upphovsmannen till detta förslag är Demokraternas representant David Price. Han summerar situationen enligt följande ”The lack of a legal framework for battlefield contracting has allowed certain rouge contractor employees to commit violent criminal acts in Iraq and Afghanistan without the threat of prosecution. With no accountability for these violations such acts have undermined US military efforts and tarnished the reputations of thousands of contractors working legitimately in support of our missions”.

Användandet av contractors är utbrett och efterfrågan på lagstiftning kan jämföras med de diskussioner som rör exempelvis Internet. Man vill försäkra sig om att dessa privatanställda respekterar de mänskliga rättigheterna. I april beräknades antalat contractors i Irak till 129,000. Av dem var 21,000 amerikanska medborgare, 65,000 irakier och 43,000 från övriga nationer. Hur många som arbetar i Afghanistan är oklart.

Jim Webb som är demokratisk senator från Virginia menar att ”We are outsourcung this war in ways we’ve never seen”.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.