Sverige – det åttonde vapentätaste landet

vapen.jpgAtt det är vapentätt och lätt att handla skjutjärn i USA vet vi alla. Att det går 90 skjutvapen på 100 amerikaner gör det till världens vapentätaste landet i världen. Sverige kommer på åttonde plats md 31 vapen per 100 invånare.
Listan över världens mest vapentokiga länder ser ut enligt följande: USA 90, Jemen 61, Finland 56, Schweiz 46, Irak 39 och Sverige 31. Siffrorna har presenterats av det Genéve-baserade forskningsprojektet Small Arms Survey.

Vad skall man tro om detta? Sverige ligger nästan på samma nivå som Irak. Är verkligen svenskarna så fredliga av sig som de vill framstå, eller vad?

Annonser

6 responses to “Sverige – det åttonde vapentätaste landet

  1. Många jaktgevär är ett tecken på att landet är stort, har få innevånare och en historia med fria självägande bönder. Är man inte en älg så kan man se det som ganska fredligt.

  2. Undrar var Ryssland hamnar på listan? Där finns det ju gott om björn att jaga. Stort land, mycket skog, Taiga och stor befolkning. Eller är vapen för dyrt för en privatperson där?

  3. Fast Rysslands bönder blev fria sent och under jordreformen fick de inte tillräckligt med jord för att fungera väl som torpare, än mindre jägare. Jag skulle vara breredd att tro att i de mer befolkade delarna av Ryssland var jakt mest en sport reserverad för en nu försvunnen aristokrati.

  4. Processen varade i många år. Den började på 1860-talet under Alexander II:s regering efter betydande förberedelser i samband med avskaffandet av livegenskapen. Kejsaren fruktade att livegenskapens avskaffande utan jordreform skulle kunna skapa ett landsbygdsproletariat vilket skulle kunna destabilisera riket.

  5. Lägg dessutom till att vapentillverkning och försäljning varit mycket styrt i Ryssland och att detta tillsammans med den icke fria ägande bondeklassen inte möjliggjort vapenägande i samma utsträckning som här.

    Sen är väl Sveriges vapen mer centrerade kring ett specifikt antal individer? Jag undrar hur det statistiken skulle se ut om man undersökte hur många personer (kvot av totala antalet ägare eller befolkning) som har två eller fler vapen i USA och Sverige. Min gissning, högst ovetenskapligt, är att det är fler som har enbart ett vapen borta i USA.