De Nya Moderaternas Nya Försvarspolitik

nymodforpol.jpgVaknade upp idag efter att ha sovit på gårdagens oväntade händelser som skakade om den svenska politiken. Försvarsminister Odenberg är ej längre Försvarsminister. Som väntat handlade alla
(bild redigerad av bloggaren) morgontidingarna om försvarspolitiken. Där går det att läsa upprörda röster medan andra manar till lugn. Ingen ter sig mer lugn för mig än ÖB. Men så har han ju vigt större delen av sitt liv åt
Försvarsmakten och säkerligen varit med om det mesta genom åren. Vi lever dock i nya tider, med Nya Moderater och…..en Ny Försvarspolitik (?) med stort F.  Ingenting är sig likt längre i svensk politik.

Mikael Odenbergs avgång betraktas av många som det största bakslaget för regeringen. Ja, det skall mycket till innan en minister vänder på klacken och går. Hur kunde detta gå så långt. Vad har egentligen hänt och händer inom departementen och regeringskansliet. Varför lämnade Försvarsministern politiken så plötsligt och med tårar i ögonen. Kanske är det inte så konstigt. Statsminister Reinfeldt har de facto visat ett ointresse för Försvaret och Rikets Säkerhet. Visst man kan inte vara intresserad och bra på allt, men han är trots allt Statsminister och ytterst ansvarig.

Det som nu har hänt under de senaste månaderna är vad man skulle kunna säga toppen på det färdigklättrade isberget. Det är resultatet av inte bara 2004 års försvarsbeslut som togs under socialdemokratisk regering, utan av både militärernas och politikernas misstag sedan många år tillbaka. Hur har man till exempel kunnat satsa på fel saker? Vi har inget renodlat infanteri att tala om i Sverige. Men mycket pansar. Tittar man tillbaka historiskt sett inte bara några hundra år, utan hur det alltid varit under tusen år av krigshistoria med några få undantag, har infanteriet alltid varit den största enheten. Då menar jag infanteri, en infanterist är en infanterist och inte t.ex. jägare. Vi har bara ett enda artilleriregemente. Räcker det? Men som sagt det är nya tider…..

Hur är det med informationen om vad Försvarsmakten arbetar med i skolorna? Når dess budskap ut till ungdomarna och vinner deras stöd och intresse? Jag tvivlar på det. Under alla de år jag satt på skolbänken under grundskolan och gymnasiet, var det aldrig någon officerare från Försvarsmakten eller Hemvärnet (eller HV-ungdom) som besökte oss. Det var av en slump som jag fick veta om FBU, Lottorna etc. Av allt jag gjort under mitt liv, hör det att jag gick med i Hemvärnet till det bästa.

Vi får inte glömma diskussionen om Försvarets folkliga förankring. Vad innebär ordet folklig? Ett gott exempel på ett folkigt försvar är det finska. Det har folkets breda stöd. Är Folkets Befrielsearmé i Kina folklig? Den har genomgått enorma förändringar under senare år. En soldat är väl också folk, en människa med allt det innebär att vara människa precis som alla andra. All diskussion om hur viktigt det är med folklig förankring, målar upp en slags bisarr bild om att soldater inte är människor eller att civilister inte är människor för dem. Jag har aldrig förstått varför det är så viktigt med folklig förankring. Har det någonsin existerat dylikt genom tusen år av krigshistoria?

Det talas mycket om att vår nya Försvarsminister dvs. tidigare Handelsministern Sten Tolgfors är vapenvägrare. De må så vara. Glöm då inte att President Putins Försvarsminister Anatolij Serdjukov är möbelhandlare i grunden. Hur går det för Rysslands försvar? Tja, det rustar upp som aldrig förr och tillverkar, köper och säljer vapen så att hela världen häpnar!

Själv sitter jag här och undrar vad den f.d. moderate Försvarsministern Anders Björck tänker om allt detta. Kan du inte börja blogga Anders och göra den nya världen lite begriplig.

Annonser

6 responses to “De Nya Moderaternas Nya Försvarspolitik

 1. Hejsan,

  Din uttryckta mening: ”Kan du inte börja blogga Anders och göra den nya världen lite begriplig.” – slut citat.

  Jag har under mina mer 66 levnadsår ALDRIG förstått politik eller politiker – egentligen !!!

  Men visst – jag har inbillat att jag har förstått politik då och då under mitt liv – men det vet jag nu att det var en illusion – ingenting annat – tyvärr…

  Folkstyre enligt Svea Rikes Grundlagen existerar överhuvudtaget inte = där staten är till FÖR folket – i mitt mer än 66-åriga perspektiv sett. Samhället = mitt kära fosterland Sverige har under min levnadsår som Princip uteslutande styrts politiskt utifrån att folket är till för staten – och inte tvärt om – tyvärr…

  Så länge det fungerar så – så är det överhuvudtaget inte möjligt att förstå politik och politiker – i mitt perspektiv sett.

  Mina gratulationer ifall Du kan förstå det som händer politiskt i Sverige – och i hela världen med för den delen – utifrån perspektivet att staten är till FÖR folket = Wi av vanligt folk.

  Ha det…
  vännen Josef

 2. Sveriges finanser skulle må utmärkt av att inte slösa bor 40 miljarder varje år på Försvaret, en tärande del av den offentliga sektorn som inte ger medborgaren något.
  Och inte bara är Sveriges försvarsmakt groteskt överdimensionerad, det är också en livsfarlig värdeförstörare för de unga män som slängs in på interneringsläger för att lära sig döda. Hela samhällskroppen strävar efter icke-våld och förståelse, men en statsfinansierad odemokratisk rest från värt förflutna arbetat åt rakt motsatt håll.

 3. Hej melta.
  Var gjorde Du lumpen? Kan inte varit på samma ställe som jag…;-)

 4. ”Hur har man till exempel kunnat satsa på fel saker? Vi har inget renodlat infanteri att tala om i Sverige. Men mycket pansar. ”
  På ”den gamla goda” tiden, under invasionsförsvaret, hade vi 20-talet infanteribrigader och som mest 6 pansarbrigader. Infanteriet hade då mycket lite med verkligheten att göra, i invasionsscenariot skulle de gräva ner sig på stranden/vid gränsen och invänta militär hjälp i form av – just det – stridsvagnsförband. I dag är alla våra bataljoner mekaniserade – pansarbataljoner och -brigader saknas, våra fåtaliga strv är utsmetade över allt utom till hemvärnet (där har Du infanteri, förresten, 60 bataljoner. Tar Du på Dig att kommendera dem att anfalla?). Men när vi kommenderas utomlands tar vi ALDRIG med en enda strv. I det läge vi behövde – BA01 – fickvi låna av dansken. Skämmigt. Att stridsfordon gör nytta även utrikes lärde vi oss i Bosnien, men framför allt i Liberia, där de var ovärdeliga. Både vad gäller framkomlighet, men också moralisk påverkan – det blev aldrig ngt tjafs när svensken kom med strf 90. Inte för mycket pansar, således. Men infanteriet (alla 60 bat) behöver vässas lite…

 5. ”Tar du på dig att kommendera dem att anfalla?”. Och den frågan ställer du till menige Marie av alla Major. Jag har aldrig grubblat över den saken för si, jag har inga sånadär tjusiga guldeklöv på kragen. Jag funderar mest på om jag skulle lyda anfallsorder eller inte.

  Har jag uppfattat det hela rätt, Hemvärnet är alltså det enda infanteri vi har kvar? 60 bat som behöver vässas.
  Visst Hemvärnet är Hemvärnet. Men det hörs alltför lite om det i försvarsdebatterna, tycker jag. Det är samma sak med friorg. Det är precis som om denna enhet inte existerade, eller så är det för att det inte tar upp så stor del av försvarsbudgeten och är ointressant att tala om. Vad vet jag. Hela den här försvarsdebatten som rasat under nästan hela sommaren handlar ju om pengar, pengar, pengar,pengar och pengar.

  Sen önskar jag att jag hade en tolk i militäriska till hands. Vad är BA01. Jag tror inte jag är den ende som får en massa frågetecken i huvet.

 6. Sverige kan gott slopa sitt försvar totalt, vilket redan praktiskt taget skett.

  Ifall det gick att uppbåda tillräcklig försvarsvilja bland gemene man i befolkningen, skulle försvarsviljan lysa med sin frånvaro bland ansvariga politiker.

  Den politiska klassen i Sverige skulle i en krissituation gå man ur huse för att fördömma svensk militär som krigshetsare och deklarera fienden som fredsälskande vänner som kommer för att bistå Sverige…..