Tar kriget slut, när oljan tar slut?

oil.jpgNu har President Bush sagt sina ord. Styrkan i Irak skall minskas inom en begränsad mängd fram till juli 2008. Cirka 20 000 soldater eller omvandlat till fem brigader skall få åka hem eller till andra platser runt om i världen. Men       (bild redigerad av bloggaren) Presidenten menar att engagemanget i Irak bör ökas och att truppminskningen beror på de säkerhetsframgångar som uppnåtts i landet. Det har ingenting med den straka oppositionen att göra. Men samtidigt går det att läsa om hur US Defence Forces satsar allt mer på att utveckla alternativa bränslen. Anledningarna är många. Militären i USA står för den största bränslekonsumtionen, hela 11 miljarder dollar av försvarsbudgeten går åt till att köpa bränsle.  Till detta kommer att hela USA är som President Bush själv beskrivit det ”addicted to oil”. Mycket av oljan måste som vi alla vet, forslas från andra länder än USA vilket medför stora kostnader bara det. Dessutom måste det svarta guldet hämtas från ibland rätt så farliga områden. Experter uppskattar att de årliga kostanderna för infrastruktur, tillgångar och material som militären behöver för att säkra oljekällor i Mellanöstern, uppgår till  150 miljarder dollar. Konkurrensen om dessa oljekällor har också blivit hårdare. Andra länder som Kina har fått erfara ett ökat behov av energi och börjat se sig om i världen. Men nu har Pentagon börjat satsa på projekt för att ta fram alternativa bränslen. Man vill även skapa en marknad för produktion av detta både för militärt och civilt bruk. Att hitta alternativ bränslen för militärt bruk är inte det lättaste. Flyget behöver en vis typ och flottan en annan. Det gäller att hitta bränseln som både spar energi, är billigare än olja och kan produceras på hemmafronten. Hur skall till exempel stridsfartyg som ligger ute under flera månader och ibland i väldigt ogästvänliga delar klara av sin bränsleförsörjning. Är det möjligt att hitta alternativa energikällor i oceanen?

De långsiktiga planen som Pentagon dragit upp är att bådeinom flyget och flottan, skall olja ersättas med syntetiskt bränsle år 2016. Man har då räknat med att detta blivit tillgängligt på den inhemska marknaden år 2012.
Kommer planen att hitta intresserade investerare? Vem vet. Hursomhelst så vill man minska beroendet till andra oljeproducerande länder. Men det är långt till 2016. Så här skriver Jane’s Defence Weekly: ”Until the day when foreign energy supplies are no longer needed, it is the Pentagon that will continue to take the land in securing enegry supplies for the US and its allies. Strategic commitments will gradually shift towards Adrica and other unstable oil-producing regions where competition for oil resources is increasing.”

Vilken blir slutsatsen? Kommer USA att bli mindre aggresivt när det kommit ut syntetiska bränseln på den egna marknaden?

Annonser

3 responses to “Tar kriget slut, när oljan tar slut?

  1. Blir USA mindre aggressivt, när oljan tar slut? Nä, varför det. Det finns fortfarande länder, runtom i världen, där folket har valt fel politiska företrädare eller rentav hankar sig fram utan nån tjusig demokrati alls. Det finns länder som inte har en fungerande marknad där amerikanska produkter kan avsättas. Till alla dessa platser får ju världspolisen bege sig och rätta till förhållandena.

  2. 1. Ge mig ett exempel där USA börjat krig pga oljan. Och, nej, Irak är inte ett, oavsett vad SVT säger.

    2. USA har en negativ handelsbalans, dvs man köper mer än man säljer. Med KK:s resonemang invaderar man alltså länder för att köpa deras produkter. Litet bakvänt, eller?

    USA insåg tidigt att ekonomiskt starka demokratier var bättre allierade än ekonomiskt usla diktaturer. Därav bl a Marshallhjälpen.

    Dessutom hämtar USA den absoluta huvuddelen av sin olja från Västra hemisfären. Det är vi och Japan som är mest beroende av Arabien i det fallet. Frankrike t ex…

  3. Tänkte väl inte det…