Hur står det till med den brittiska försvarsindustrin?

Den brittiska försvarsindustrin har haft rykte om sig. Under en lång tid har den varit världens näst störstaexportör efter USA. Men alldeles nyligen togs silvermedaljen över av Ryssland.

I The Economist står att Storbritannien kan komma att köpa in pansarfordon utanför sina egna gränser. Det rör sig om över 3000 tyngre och lättare och lättare pansarfordon, med en summa omfattandes 32,5 miljarder dollar. Detta är inte bara den största köpordern på dylika fordon sedan Andra Världskriget, men också den största som inte kommer från USA. Än så länge är det inte klart vem som skall leverera den.

Varför kan inte Storbritannien tillverka pansarfordonen på egen hand? Anledningen kan sägas vara att man gjort fel förutsägelser om behoven för framtida krig. Den typ av pansarfordon som det brittiska försvaret nu skriker efter, ansågs inte längre behövas. Men erfarenheterna i Irak och Afghanistan där det ena lättrustade fordonet (men även tyngre) efter det andra sprängs upp av minor och raketer, har återigen gjort behovet akut. Även USA har gjort liknande erfarenheter och fått ändra sina inköpsvanor. Tjockare pansar och andra konstruktioner behövs.

Annonser

One response to “Hur står det till med den brittiska försvarsindustrin?

  1. Notera att brittiska Alvis äger Hägglunds….