Överste Bo Pellnäs på Armémuseum

Idag gick den första föreläsningen av höstens föredragsserie på Armémuseum med temat ”Krig och Media” av stapeln. Först ut var Överste Bo Pellnäs med sin föreläsning ”Medierna före, under och efter en konflikt – några konkreta erfarenheter”.

(Foto taget av bloggaren)

I sin föreläsning analyserade han nyhetsrapporteringen under Kosovokriget där han själv tjänstgjorde bland annat som chef för OSCE:s (Organization for Security and Co-operation in Europe) förbindelsekontor i Belgrad 1998-99. Konflikten tog sin början med massakern i Srebrenica maj 1995. Rapporteringarna i media om krigets fortskridande stämde inte alltid överens med det som observerades på plats i Kosovo. Men så brukar det oftast vara i krig.

Det är svårt att skriva korrekta rapporter från ett kaotiskt krig. En journalist på hemmaplan har en fördel om denne är mycket påläst. Det underlättar för skrivandet och helhetsuppfattningen. Journalister eller krigskorrespondenter som följer med ett förband under ett krig, kan också ställas inför dilemman. Överste Pellnäs menar att korrespondenten riskerar att bli lojal mot just det förbandet som denne medföljer. Vilket i sin tur avspeglar sig i rapporterna.  Det kanske mest fördelaktiga är att journalisten bott under en längre tid i ett visst land, känner till det och kanske talar språket.

Under frågestunden kom även enskilda soldaters bloggande på tal. Överste Pellnäs menar att deras bloggande där de eventuellt lägger upp egna foton, antingen kan förvirra ytterligare eller ge en mer korrekt bild.

Detta var det första föredraget av fyra. Schemat för efterföljande tre är:
2/10 Domesticeringen av krig i en globaliserande värld
Kristina Riegert, docent i kommunikationsvetenskap.

23/10 Medierna som vapen – krig och propaganda i symbios
Maria Pia Boëthius, journalist och författare

20/11 Sanningen är krigets första segrare
Staffan Heimersson, utrikeskorrespondent och författare.

Annonser

2 responses to “Överste Bo Pellnäs på Armémuseum

  1. Jag har en liten fråga. Vad har massakern i Srebrenica (Bosnien) med Kosovo att göra? Den väpnade konflikten i Kosovo började 1997 och avslutades 1999 efter NATO’s bombningar.

  2. Välkommen till min blogg Löjtnant, kul att se en till militär här.

    Jag är själv inte så insatt i Kosovo-kriget. Konflikterna på Balkan är en lång och komplicerad historia. På föreläsningen sade Överste Pellnäs att det hela började 1995 i Srebrenica. Sen om det indirekt hade någon effekt i Kosovo kanske någon annan bättre kan svara på.