NBG nästa?

tchad.jpgSnart kan Sverige komma att sända ner ytterligar ett förband till Afrika. Ett svenskt-norskt ingenjörsförband under FN-flagg, är redan på väg till Darfur. Nu utreds möjlighterna om att skicka en elitstyrka till Tchad under EU:s flagga. Regeringen har angett att antalet får uppgå till högst 200 soldater och kosta 357 miljoner kronor.

Eu vill helst sända iväg mellan 3000-4000 man till Tchad, men det är tydligen svårt att samla ihop tillräckligt mycket folk och resurser. Tchad har till och från nämnts i nyheterna. Det blev riktigt aktuellt i juli då alla EU:s utrikesministrar samlades i Bryssel för att diskutera ämnet. Carl Bildt nämnde att Sverige hade goda kompetenser för att kunna ställa upp. Sedan dess har det spekulerats i om Nordic Battle Group kommer att sändas dit. Ingenting är ännu klart. Men kan den lilla styrka som just nu är i planderingsstadiet, utgöra en slags förtrupp?

Annonser

5 responses to “NBG nästa?

 1. EU:s snabbinsatsstyrka, som under tiden 1/1 till 30/6 2008 kommer att bestå till del av NBG (finns en spansk motsv styrka) kommer att vara just det – en förtrupp. En av uppgifterna för NBG är just att säkra styrketillväxten för en större styrka. Härvid ska stridsgruppen kunna ta en hamn eller ett större flygfält, eller säkra en underhållsväg från en sådan punkt till ett insatsområde. Därav dess höga beredskap och korta insatstid. Under tiden så sker ska EU (möjligen FN) skramla ihop en styrka som är tillräckligt stor och har tillräcklig uthållighet för att lösa huvuduppgiften.

 2. Jag skulle kanske ha uttryckt mig tydligare. Den strka på 200 man som fortfarande är i planeringsstadiet…..kan den bli en slags förtrupp till NBG?

 3. Det ironiska i uppdraget är att det nämnts att NBG anses vara ett alltför tungt system och att sätter man in NBG kommer förbandet med stor sannolikhet vara bunden till missionen under tiden som Sverige skall vara ledande nation för EU-snabbinsatsstyrka.
  Därför har blickarna riktats mot ett IAS. Det är nog inte troligt att NBG kommer att hamna i Chad under nuvarande förutsättningar.
  Så mycket för ett förband som har erfordrat så mycket tid och pengar att skapa…,

 4. Jo Afrika anses väl fattigt, men principen måsta vara att varje region tar ansvar för sina problem i stället för att skrika på hjälp från västvärlden så fort det krisar.

 5. Thomas – jag begriper inte vad Du menar med Ditt inlägg. NBG har en insatsperiod på 90 dagar. Sverige kommer inte att vara leading nation förrän 2011, idag är Spanien utpekat som leading nation för EU QRF.
  NBG torde inte hamna i Chad eftersom den är en alltför kvalificerad styrka för missionen, dvs den kräver inte den beredskap som NBG just nu upprätthåller. NBG är sas till för att ”skjuta på uppdykande mål” och skapa tid för EU-processen att sätta in en huvudstyrka, alt genomföra en snabb evakuerings- eller HR-mission.
  Till Reflektioner – jag håller med i princip, men samtidigt har vi ett ansvar enligt FN-stadgan. Jag tvekar iofs om ordet solidaritet, men så är det…