Patienten Försvaret

Dagens huvudledare i DN ”Rädda Försvaret” inleds med följande: ”Hur skulle landstinget fungera om det inte hade kommit in någon patient på 200 år? Inget vidare, förmodligen. Interna hänsyn, särintressen och önsketänkande skulle ta över, den första verklighetskontakten komma som en chock. Sveriges försvar har, tack och lov, inte haft någon ”patient” att ta hand om på två sekel. Föga förvånande svävar försvarsplaneringen ibland upp i det blå”.Så fortsätter ledaren i samma takt och summerar den nuvarande situationen. Allt det som inte stod i den svenska doktrinen har skett smygvägen. Sverige skulle behålla sin neutralitet och inte gå med i NATO. Men nu är vi indirekt med i NATO, aktiva i bl.a. Afghanistan, Europa och på väg att öka vår närvaro i Afrika. Den allmäna värnplikten existerar i praktiken inte, eftersom få gör den. Materielförsörjningen och försvarsindustrin är en gåta som måste lösas, den är obalanserad. Regeringen pendlar mellan den gamla politiken och den nya, också där råder en obalans.

”Finansministern räknar hem pengarna, statsministern motiverar åtstramningen med hänvisning till det överhettade konjunkturläget och försvarsministern avgår. I princip är det rätt att bryta särintressets makt, men som alltid med chockterapi finns risken att patienten dör. Processen har varit behäftad med ett antal brister: Liksom i fallet med alliansfriheten och värnplikten avvecklas nu försvarsindustrin utan att någon gått till val på det, utan politisk förankring. Stora pengar slösas bort när hela projekt skrotas i ett sent skede av utvecklingsarbetet. Obalanserna i ett redan sargat försvar blir värre, och drastiska inriktningsbeslut fattas utan föregående analys av hotbilden”.

Nej, chockterapier och häftig åderlåtning är inte precis de bästa metoderna inom läkekonsten för att återställa balansen i kroppsvätskorna. Används bara av skickliga doktorer. Behöver Försvaret en sådan just nu? Låter nästan så på ledarskribenterna……

Annonser

5 responses to “Patienten Försvaret

  1. Jämförelsen är ju pedagogiskt intressant, men resonemanget kan ju leda fel också: Försvaret ska inte ha några ”patienter”. Försvarets styrka ska ist vara av den kalibern att det håller de riktiga ”patienterna” borta.

  2. Kunde inte ha sagt det bättre själv!

  3. Sverige har ingen kapacitet att med kaliber hålla någonting borta. Vilka Ska vi skrämma ? Sverige är till 100% beroende av relationer till stora nationer, våran lilla putte arme spelar ingen roll.

  4. Du menar mycket snack i liten verkstad?

  5. Jag anser nog att ledarskribenten av ren okunnighet i flera avsenden skjuter kraftigt bredvid målet. Har utvecklat detta något på egen blogg.

    Patienten försvaret har under senare år utsatts för upprepade chockterapier. Frågan är om den kommer att överleva den senaste.