Hur går det NBG?

nbg2.jpg”Det är för tidigt att gå ut i beredskap den första januari 2008. Jag tycker att Sverige ska meddela det till EU, att vi öppet ska erkänna att tidsschemat inte håller” så säger Gunilla Wahlén (v) i försvarsutskottet. Att det är problem (bild redigerad av bloggaren) med att skaffa fram materiel har vi alla följt utvecklingen inom Försvarsmakten. Enligt Värnpliktsnytt som granskat Nordic Battlegroup, är problemen mer omfattande än så. Brister råder på en del viktiga punkter. Det saknas materiel inom sjukvården, logistiken, ledning, samband, fordon, vapen, förläggning, reparation m.m. Stora delar av materielen anländer inte förrän stridsgruppen gått i beredskap.
Fortfarande är en del befattningar inte tillsatta och rekryteringen fortsätter. Inom de oerhört viktiga funktionerna sjukvård, mekanik och logistik saknas 200 personer. Försvarsmakten har inte heller givit politikerna någon garanti för soldaternas utbildning. Utan garanti ingen insats. Betyder det att de 1,4 miljarderna som sattsas kommer att gå till spillo? Precis som med försvarsindustriprojektet BAMSE?

”Det finns ingen offentlig debatt. De enda som verkligen försöker utveckla och ta upp det här är Värnpliktsrådet. Ingen militärkår, försvarshögskolan eller någon annan diskuterar det. Den civila sidan har ingen kunskap om det här. Jag tror inte att de inom Försvarsmakten själva känner till läget” fortsätter Wahlén. Eftersom det råder full dragkamp om materiel, har det lett till att i första hand de värnpliktiga drabbas. De får sämre utrustning till sin utbildning. För tillfället är det inte de eller NBG som högprioriteras, utan styrkorna i Afghanistan, Kosovo och de planerade som skall skickas till Afrika. Listan på det som saknas är lång.

Ad omnia paratus………

Annonser

6 responses to “Hur går det NBG?

 1. Att ”avkoda” heraldiska emblem är något av det roligaste som finns….

  Jag undrar om arméheraldikerna har sneglat på Lunds universitetssigill när de gjorde vapnet åt NBG?

  Förvisso har såväl Finland som Sverige, Danmark, Norge, Estland och Lettland lejon i sina riksvapen – och det finska lejonet håller ju som bekant ett rakt svärd (symbol för Västerlandet) i sin högra tass, samt trampar en kroksabel (symbol för Österlandet) under tassarna…

  Men lundasigillet är faktiskt slående likt. Det föreställer ett krönt lejon (svenska kungamakten) som håller ett svärd i den ena tassen och en fjäderpenna i den andra (NBG-lejonet har ett svärd i den ena och fredens olivkvist i den andra).

  Mottot i lundasigillet lyder AD UTRUMQVE, som betyder ”för båda”, men detta är en förkortning för en fras ur Vergilius’ Aeneiden som lyder AD UTRUMQVE PARATUS, vilket blir ”beredd på bådadera” – tanken var att Lunds studenter (precis som de gamla romarna) borde vara beredda på att excellera både i studerkammaren och på slagfältet… NBG:s motto lyder å sin sida AD OMNIA PARATUS, vilket betyder ”beredd på allt”.

  Ganska kul, faktiskt…

 2. Onekligen finns det en viss humor i att företrädaren för ett parti som envetet har krävt minska försvars anslag under årtionden nu oroar sig för försvarets förmåga.

  Det finns ett samband mellan försvarbudgeten och fotpuder som kanske politiker börjar inse. När pengarna tryter stryks fotpudret bort ganska fort.

  Att sedan försvaret har lärt sig att det är en viss tid mellan beställning och leverans även för andra saker än flygplan och kanoner är nog en ny insikt.

 3. ”Onekligen finns det en viss humor i att företrädaren för ett parti som envetet har krävt minska försvars anslag under årtionden nu oroar sig för försvarets förmåga.”

  Håller med Totte, håller med. Hela försvarspolitiken är ”ur led”. Vet inte vad jag skall tro….

 4. mikaelwallentin

  Värnpliktsrådet lyfter frågan ständigt och är dem som verkligen granskat debatten ordentligt.
  Deras rapport ”NBG – Fyra månader kvar”, penetrerar frågeställningar som svensk media aldrig skulle haft koll på annars.
  Är det verkligen Värnpliktsrådet själv som ska föra debatten och granska styrkan eller är det politikerna och Försvarsmakten? Svensk försvarspolitik är ett skämt.

 5. Det är dags för Svensk försvarspolitik att öppna fönstret och känna de nya vindarna.
  Vi kan inte längre fortsätta på samma sätt som under invasionsförsvarets tid. Förband är inte människor och materiel som finns på ett papper någonstans, förband är samövade enheter med anda och visioner.

  Visst saknas det materiel, inte så mycket längre, men visst. Och visst är det vakanser. Men tror folk på fullaste allvar att man kommer skicka förband som har vakanser som kommer påverka den operativa förmågan?

  När de här diskutionerna komer upp tänker jag på två citat. Det ena är en Brittisk officer i 16 Air Assault som sade: ”Jag har aldrig varit med om att ha ett fullt förband. Det är alltid vakanser.”
  Sedan en Svensk som tidigare varit i Franska Främlingslegionen: ”Jag har aldrig varit med om en stridsskjutning där hela gruppen varit med. Det har alltid varit folk som slutat, bytt förband eller varit på kurs.”

  Jag tror verkligen inte att det här är några problem som kommer vara avgörande för utgången av en eventuell insats. Naturligtvis skall vi sträva mot perfektion, även i personal- och materiellistorna, men vi måste även börja förstå att militär verksamhet inte står och faller på några enskilda soldater eller ett tält.

 6. Nej visst, några enskilda vakanser och saknade tält går att leva med. Men situationen är onekligen lite värre än så. Vill du åka på insats utan helikopterambulanser? Knappast

  Det här belyser också ett problem inom Försvarsmakten som sådant, Sverige kan inte ens smacka upp en liten bataljon utan problem, trots flera års förvarning. Applicera detta på en, två eller tre nivåer högre…får en att fundera lite, inte sant?