Det sista kompaniet?

ettkompani.jpgÄr det sant att Sveriges enda nationella insatsstyrka i händelse av krig består av ett kompani? Ett kompani av tappra soldater? Vadan detta? Ett kompani om några hundra soldater räcker inte långt. Det är bara att inse att (bild redigerad av bloggaren)  Sverige får återgå till samma lösningar som under stormaktsdagarna. Gustav II Adolfs stolta här bestod enligt vad jag har läst, till 90% av främmande legosoldater av bästa kvalité. Skottar, irländare, finländare, tyskar, polacker och många fler. En helt multinationellt företag var vår monarks armé som han expanderade Svea Rikes gränser med i protestantismens tecken. Varför mistror vi de militära enreprenörerna så mycket? En gång hjälpte de Sverige, kan de hjälpa oss igen i denna prekära situation? Tycker ni, gott folk, att mitt resonemang är orimligt? De må så vara, det resoneras så mycket i dessa vidunderliga tider, så vad gör lite mera ”stenvändande”? Does it make any difference? Sveriges ”Last Legion” står nu där.

I årets andra nummer av Kkrva:s tidsskrift skriver redaktör Olof Santesson om att Sveriges enda tillgängliga insasförband består av ett mekaniserat kompani. Under läsningens gång får en utomstående betraktare intrycket av att ingen riktigt vet hur stor beredskapen är. ”Men nog verkar det litet egendomligt om befolkningen just i Sverige lätt kan ta reda på antalet örlogsfartyg och stridsflygplan men inte antalet arméförban, få som dessa är” skriver Santesson. Siffrorna för hur mycket som kan mobiliseras efter ett visst antal dagar varierar. Vad kan sättas in på en gång och vad kan finnas inställt på plats efter en månad? Hur lång tid tar det egentligen att kalla in 60 bataljoner hemvärn?

”2007 börjar det exempelvis alltmer talas om ett nordiskt samarbete, i första hand mellan Norge och Sverige men även med Finland, för att vidmakthålla försvarsansträgningar utan besvärande luckor. Ingen liten stat kan länge ensamt trovärdigt orka med ett allsidigt försvar” fortsätter han. Men vad kan Sverige ställa upp med i ett samarbete av detta slag? ”I decennier har industrins förmåga styrt Försvarsmakten” skriver Santesson.

Annonser

4 responses to “Det sista kompaniet?

  1. Mja, nu är det ju som så att Norge och Danmark, visa av erfarenhet, är fast förankrade i NATO. Finland eftersträvar detta medlemskap aktivt ( därav de verbala dusterna mellan den finska regeringen och rysslands ambassad i Helsingfors som pågår just nu). Sverige står mol allena men några PMC ärknappast rättväg att gå. Då har vi tortyr på vårt samvete snabbare än vi hinner säga ”Vaterland”. Och då kan vi lika gärna flytta västerut och kalla oss norrmän istället!

  2. Kanske unionen aldrig skulle ha upplösts, eller? Dags att låta ”sillsalladen” komma tillbaka?

  3. Ha ha, de är nog så pass smarta att de tackar nej.

  4. Norrmännen klarar sig på egen hand. Skulle oljan börja tryta, börjar de väl spränga i sina berg efter mineraler, metaller och sånt.