Hemvärnets Dilemma

hemvarnet.jpgSatt och rotade igenom det numera nedlagda Försvarsfrämjandets nummer av ”Fritt militärt forum”. Snubblade då av en ren händelse över en insändare från nummer två 1998. Den är skriven av (bild redigerad av bloggaren)   Per Sjöswärd, Hemvärnsbefäl och heter Hemvärnets Dilemma. Låt gå för att den är skriven -98, känns som evigheter sedan. Men den kan vara intressant att läsa för den som vill. Driftvärnet är som bekannt nerlagt, så det kan man inte göra så mycket år. Vidare undrar jag om det är sant att den brittiska komediserien ”Dads Army” verkligen skadade Hemvärnets image? Tittade själv på vartenda avsnitt av serien när den gick. Kommer ihåg att jag gillade attityden hos ”krutgubbarna”.

Här följer lite citat ur Sjöswärds skrift. Den kan läsas i ein helhet här.

Hemvärnets dilemma
Hemvärnet, som bildades år 1940, är enligt min uppfattning den bästa ”affärsidé” Sveriges försvarmakt haft. Vilka andra förband kan ha 80 000 till 100 000 man på plats, utrustade och beväpnade, inom två timmar efter larm? Över hela Sverige. ”Bössa, mössa, mask” i bostaden, ungefär som i Schweiz. Och hur många gånger har Schweiz blivit invaderat i modern tid? Som organisation är hemvärnet format i två delar. Den folkligt förankrade, den som bygger på medlemsinflytande och frivillig anslutning och den som militärt förband, ingående i försvarsområdesgrupperna. Hemvärnet är därmed en del av Armén. Tidigare ansågs hemvärnet utgöra ett komplement till territorialförsvarsförbanden och skulle skydda det värnpliktiga försvarets mobilisering samt viktiga infrastrukturella anläggningar på hemorten. Där är hemvärnsmännens person- och lokalkännedom ovärderlig. Anslutningen är frivillig, men sedan kontraktet undertecknats gäller en tjänstgöringsplikt om minst 20 timmar för meniga och 34 timmar för befäl. Med hänsyn till behovet kan 20 timmar om året tyckas vara ett stort skämt, men är avgjort bättre än ingen övningstid alls. Så har numera blivit fallet för både fältförband och territorialförsvarsförband. Sverige tycks numera inte ha råd att försvara sig, och i att ”försvara sig” ingår också övningar och förberedelser. Tyvärr finns det alltför många hemvärnsmän som inte fullgör hela sin tjänstgöringsplikt, och försvarsmakten har inga andra lagliga möjligheter vid sådana kontraktsbrott än att säga upp kontraktet och låta vederbörande avrusta. Här går man i alltför stor utsträckning fram på äggskal, med silkesvantar och hartassar.

Eldsjälar och nollor
Man är rädd för att få för höga avgångssiffror och inser inte att genom att se mellan fingrarna med de lata hemvärnsmännen belönar man dessa och straffar de som håller ord och avtal. Hos de ambitiösa upplevs förfaringssättet som demoraliserande. Likt dödkött som utvecklas till kallbrand sprider sig oskicket lätt i leden.

Det perfekta befälet!
Det perfekta hemvärnsbefälet är en person som är intresserad och målinriktad samt har god militär grundutbildning, helst inom infanteriet. Han bör vara arbetslös och därmed ha gott om tid till förfogande, även mellan 8 och 17. Han bör ha tillgång till stationsvagn med dragkrok och/eller lätt lastbil/pickup, telefon, telefax, dator och kopiator. Han bör kunna skriva på maskin/ordbehandlare. Han bör inte vara främmande för höga telefonräkningar. Han bör ha goda kontakter med kollegor inom andra hemvärn, yrkesofficerare, förrådsfolk, kommunens medarbetare och politiker, räddningstjänst och polis. Han bör även ha god kontakt med samtliga hemvärnsmän inom sin grupp, pluton eller kompani.Yngre hetsporrar och vildhjärnor, om de skulle bli antagna, bör fördelas jämnt över hela kompaniet och inte tillåtas bilda grupper. I likhet med civila arbetsplatser fungerar hemvärnsförbanden bäst med en blandning av yngre, medelålders och äldre personer. Livserfarenhet och omdöme utvecklas ju genom åren och de yngre har mycket att lära av sina äldre kollegor.

Snålt med utrustningen
Materielförsörjningen är ett kapitel som skulle kunna bli en bok. Någonstans klickar det i omdömet hos de beslutande. Hemvärnet skall ut och ta första stöten. Dessutom visar hemvärnsmännen upp sig för allmänheten i samband med t ex utställningar, uppvisningar och rekryteringskampanjer. Varför skall man då inte få tillgång till den nyaste och bästa materielen? Ambitiösa hemvärnsmän kompletterar ofta sin utrustning på överskottsmarknaden, många gånger till höga, närmast ockerliknande priser.

Driftvärn im memoriam
Hur kan detta komma sig? frågar då Vän af Ordning. Jo – Hemvärnets nuvarande uppgifter har kommit att bli bevakning av viktiga anläggningar, sådana som tidigare traditionellt vaktades av anläggningarnas eget driftvärn. Driftvärn som tillåtits bli avvecklade, på grund av att det före detta statliga verket gått och blivit aktiebolag!

Gör så här:
Tvinga Telia och andra s k bolag att återskapa sina nedlagda driftvärn. Bilda driftvärn bland personalen vid el- och vattenverk och liknande anläggningar, vare sig de är privata, kommunala eller statliga. Frigör sedan hemvärnet så att armén kan förfoga över det. Inför rättsliga sanktioner gentemot hemvärnsmän som inte håller ingångna avtal. Inför obligatoriska ”rep-helger”, så att hela hemvärnskompaniet övar samtidigt.
Tillför yrkesbefäl som övningsledare/förbandsinstruktörer/följebefäl, så att även hemvärnets chefer aktivt deltar i övningarna och inte bara går omkring med kartan i handen utan vapen och utrustning. Utbilda hemvärnet i territorialförsvarsförbandens uppgifter. Den i sig roliga TV-serien ”Krutgubbar” (”Dad’s Army) för ett antal år sedan bidrog tyvärr till att sänka hemvärnets anseende hos såväl allmänhet som yrkesmilitärer. Stämpeln sitter kvar, men nu måste omvärlden börja betrakta hemvärnet som vad det egentligen är. Försvarets ryggrad. En del av armén, rekryterad på frivillig väg och med folk som lägger ner energi, tid och pengar på att värna om Sveriges frihet och oberoende.

Annonser

20 responses to “Hemvärnets Dilemma

 1. Och hur mycket har Borg och Reinfeldt saboterat hemvärnet? Jag antar att det har de redan gjort men hur mycket?? Mer ”besparingar ” kommer säkert eftersom räknenissarna från Handelshögskolan inte riktigt förstår vad ett försvar är för något och vad det är till för. Inte en enda övningsuppgift på handels om försvaret.

 2. Det är sant det du säger. När jag läste ekonomi på Universitetet besökte jag ofta HHS boktorn. Hittade inte mycket om vare sig försvaret eller den livsviktiga detaljhandeln. Utan detaljhandeln skulle vi inte kunna köpa så fin mjölk varje dag som vi gör. Jag säger inget om att Odenberg har oavslutade studier på Handels.

  För den civilekonom som önskar, så tycks det finnas hur mycket arbete som helst inom Försvarets bokföring. Eller är någon av en annan mening?

 3. Finns det öht nåt hemvärn kvar att tala om ?

 4. Ja, jag är ju här Berndt…..alltid redo.

  Äh, bort med ironin, det här är allvar. ÖB har sagt att han vill ha 30,000 HV-soldater. Men exakt hur många de är idag kan jag inte svara på. Det sker så mycket inom HV och Frivorg att det är svårt att säga. Men förra året låg siffran på 40,000 personer (den officiella siffran). Av dessa kom 9000 från frivilligorganisationerna.

  De frivilliga försvarsorganisationera är 23 till antalet och har över 600,000 (mer eller mindre aktiva) medlemmar.

 5. Varifrån får du siffran att 9000 av hemvärnets personal är frivilliga? och är inte alla i Hv frivilliga, bortsett från insatskompaniernas chefer?

 6. I Hemvärnet är all personal frivillig. Men sen finns det åtta ”frivilligorganisationer” som förser HV med specialkompetenser, alltså avtalspersonal. De har enligt den folder jag fått från FM 9000 totalt i personal inom HV. Men så skall man ju vara lite försiktig med siffror.

  Om vi tittar strikt på texten från FM så står det ”Hemvärnet består av cirka 40,000 kvinnor och män. 9000 av dessa kommer från frivilligorganisationerna.”

  Om vi tittar på vad som står på http://www.hemvarnet.mil.se/article.php?id=2887 går följande att läsa ”Det fanns vid årsskiftet ca 42 000 hemvärnssoldater”.
  I hemvärnet ingår även personal från åtta frivilliga försvarsorganisationer. Denna s k avtalspersonal utgör ca 20% av hemvärnet. All personal i hv är hemvärnssoldater!”

 7. ah, en formuleringsfråga.

  Sen vet vi ju alla att officiella siffror är en sak, samma siffror utan ”nollor” blir ju mindre.

 8. Även om jag vore, skulle jag inte tillkännage det på ett publikt ställe på internet.

 9. Klauk, det Du säger gäller inte längre. Den som är ”nolla”, dvs inte gör en enda utbildningstimme under ett år avförs på studs. Han får lämna in vapen och uniform och tas ur rullorna direkt.

 10. I teorin, Majoren, i teorin.

 11. Nej, K. I praktiken. Trust me…

 12. Jag har själv sett KompCer ”bättrar på” timmar för att kunna behålla personer i rullorna. Det ser alltid bra ut med ett välfyllt Kompani.

  Så, i teorin, ja.

 13. Hur då? Kompch kan inte logga timmar i PLIS. Eller?

 14. Vem skriver ner vilka som deltagit på en övning?

 15. Utbildningsgruppen redovisar i datasystemet PLIS. Den redovisningen är underlag för utbetalning av ersättning, men också för statistik om uppfyllda kontrakt, gjorda kontraktstimmat, mm.

 16. Du svarade inte på min fråga: Vem skriver fysiskt ner siffrorna på papper och sammanställer dem innan de ges till Utbildningsgruppen? Svar: Kompanichefen.

  Marie, Hur gör ni i erat Kompani? Jag gissar på antingen att grupp- eller Plutonscheferna noterar timmarna och ger underlaget till KompC, eller att det ligger en lista som man fyller i?

 17. Bra fråga Klauk. Vi kör med närvarolistor för varje dag övningen varar.

 18. Om kompanichefen fyller i siffrorna följer ni inte gällande regelverk. Deltagandes namnteckning ska finnas på listabn, annars ska ingen ersättning betalas ut, och inget deltagande registreras i PLIS. PLIS-registrering är enda underlag för statistik för avtalsuppfyllning.

 19. Så, i teorin m a o. Med det är ju knappast den första gången en regel inom FM bryts, eller hur?