Medierna som vapen – Maria Pia Boëthius

boethius.jpgIkväll hölls det tredje föredraget i serien ”Krig och Media” som går på Armémuseum. Föredragshållare var författaren och journalisten Maria Pia Boëthius. Hon har även skrivt en bok om Andra Världskriget som heter ”Heder och Samvete” och som behandlar Sverige under det kriget. Boëthius           (foto taget av bloggaren)berättade att det tog henne tio år att skriva den.

Men ikväll berättade hon om ”Medierna som vapen-krig och propaganda i symbios”. Det forskas och skrivs för lite om ämnet. Medierna har en enorm makt när det handlar om att hetsa folk till att stödja olika krig runt om i världen. Medierna är också experter på att skapa superhjältar som inspirerar män att gå ut i krig, för annars skulle det troligen vara svårare för dem. Som exempel lyfter Boëthius fram en historisk händelse år 1315. I slaget vid Mortgarten besegrade enkla bönder från Schweiz eller Schweizerische Eidgenossenschaft som det då hette, en här av habsburgska riddare. Nyheten om deras seger över dessa annars oövervinnerliga ryttare av stål, spred sig som en löpeld genom Europa. Schweizarna fick genast ett rykte om sig att vara de bästa infanteristerna, vilket också var sant. Så pass sant att vad Boëthius beskriver som ett ”våldslaveri av unga pojkar” pågick i över fyrahundra år. Unga pojkar rekryterades som legosoldater och exporterades till kungar, furstar och härskare runt om på kontinenten för att dö i deras tjänst. Pengarna tog de rika hemma i kantonerna hand om.
Men allt detta doldes bakom den schweiziske storhjälten Wilhelm Tell. Han blev hjälten som dolde detta manslidande. Idag sker samma sak. Medierna skapar hjältar, men bakom fasaden döljer sig ett ofantligt lidande.

Det som intresserar Boëthius är det som inte sägs, eller det som inte kan sägas ostraffat. Idag står medierna mer än någonsin för maktens berättelser. Vi människor är alltid blinda för krigen när de rasar som värst. Det är först i efterhand som vi inser dess verkan, när vi har ett facit i hand.
Krigspropagandan är ett oerhört massförstörelsevapen. Den kan med en enorm kraft mobilisera massorna i ett land till en villig hemmafront. En av säkerhetspolitikens uppgifter är att undanhålla sanningen för oss om hur påverkbara vi egenligen är. En svensk konsumerar i genomsnitt sex timmar media per dag. Amerikanarna tillbringar fem av årets tolv månader i princip framför TV:n. TV:n är en effektiv indoktrineringsapparat.

Inte heller berättar medierna alltid sanningen. En del nyheter och händelser kan vara rena påhittade lögner som tas för sanning. Historien om den amerikanske soldaten Jessica Lynch var just en sån historia. Det var inte alls sant att hon blev kidnappad, våldtagen och misshandlad. I själva verket tog irakierna väl hand om henne och gav henne vård.
Dessutom censurerar ibland journalisterna sig själva. De skriver medvetet eller omedvetet inom ”de tillåtna ramarna”.

Medierna förvränger städigt människans tillvaro. De gör oss rädda för varandra, de skapar en slgas känsla av att det inte är tryggt att gå på gatan och att det enda vi vill är att göra varandra illa. Det forskas ingenting om varför medierna gör så.

Maria Pia Boëthius tror att papperstidningarna kommer att försvinna i framtiden och ersättas med andra kanaler. Till exempel så har redan många ungdomar sina egna referenskällor som Internet. De har sina egna berättelser precis som de äldre har sina fast kanske från andra källor. Bloggarna börjar redan att kraftigt konkurrera med de etablerade medierna.

”Berättelsen om krigen, är en berättelse om krigen” sade Boëthius under föreläsningen. Väl värt att hålla i tankarna för den som skriver om dem,  tänker jag så här i skrivandets stund.

Annonser

One response to “Medierna som vapen – Maria Pia Boëthius

  1. Maria-Pia är en intressant och kunnig mediatyckare och i den här frågan har hon säkert rätt i det mesta. Problemet att att hennes trovärdighet som proffstyckare fått sig en allvarlig knäck på grund av hennes till synes kompromisslösa hållning i den så kallade kvinnofrågan.