Hur ser Försvarets ekvation ut?

I går onsdags godkände Riksdagen att svensk militär skickas till Darfur. Vidare planeras det att sända en liknande styrka till Tchad. Riksdagen har ännu inte givit sitt godkännande, men en inkallelseorder till soldaterna har gått ut och de rycker in ganska snart, den 8:e november. Allt går enligt Försvarsminister Sten Tolgfors direktiv, vilka han lät kunngöra på Moderatstämman som han inte fysiskt kunde närvara vid. Tolgfors lovade en fördubbling av de internationella insatserna och en modernisering av försvaret.

I Darfur är svenskarna väl behövda. Sverige bidrar med cirka 160 soldater i ett norsksvenskt ingenjörsförband, allt som allt 400 man under nästan 18 månader. Om det behövs kan 450 svenska soldater sättas in. Insatsen i Darfur är gemensamt ledd av African Union (som uppges vara dåligt rustade och för få för sin uppgift) och FN.

Samtidigt fortsätter skriverierna om NBG:s personal- och materielbrister ända sedan Värnpliktsnytts granskning. ”Vissa soldater inom Nordic Battle Group, som värnpliktsrådet har talat med, är tveksamma till, om de överhuvudtaget kommer att våga åka ut” säger värnpliktsrådets sekreterare Mikael Åström.

Från Högkvarteret hörs det ord om att ekonomin är ”ansträngd” men likväl skall de internationella åttgandena bli av. Sparkrav har sänts ut till förbanden vilka bl.a. innefattar mindre övertid, senareläggning av kurser och utbildningar, restriktivitet på diverse inköp etc. ”Läget har varit kärvt hela året och alla i Försvarsmakten har arbetat hårt för att klara besparingsmålen. Men nu måste vi hjälpas åt och ta ytterligare steg för att klara detta. Vi strävar efter att uppnå de mål som Försvarsmakten har för 2007 och det innebär bland annat att internationella insatser och utbildningen av Nordic Battlegroup prioriteras” säger avdelningschef Göran Bryntesson.

Vidare finns det frågetecken kring om utbildningen av många pansarsoldater är i linje med våra internationella satsningar. Soldaterna i utlandsstyrkorna är i huvudsak infanterister menar några.

Annonser

One response to “Hur ser Försvarets ekvation ut?

  1. ”Överbefälhavaren har den tråkiga uppgiften att meddela er att er dotter dog under insats för oljans skull i Sudan p g a sparkrav.”