Värnplikten ett minne blott

”Farväl till värnplikten” det är rubriken till Anders Isakssons ledare i DN……..
Ja, farväl till värnplikten, farväl till visionen om ett demokratiskt folkförsvar, farväl till de gamla vapnen, farväl till alltihop!  Sverige är i praktiken den siste mohikanen vad gäller detta system grundat på medborgarnas gemensamma ansvarskänsla. Flertalet demokratier runt om i världen har skrotat värnplikten, så varför inte demokratin och konungadömet Sverige? Var tusan kvallerisablar är det skon klämmer?

Få gör värnplikten här i Sverige, de som får göra det är ”de bästa”. De med god vigör, bra mentalitet (vad det nu är för något) och höga betyg i allt. Resten sorteras bort hur motiverade de än är. De har inte en chans.  Vi har ett frivilligt hemvärn ca 40,000 soldater starkt, bortser man från alla nollor inom det, så är gräddan högt motiverat och vältränat folk som är intresserade av det de gör och eventuellt har gjort utlandstjänst eller gör det regelbundet.

Vi har i praktiken en yrkesarmé i utlandsstyrkorna….lägg även till NBG. Det finne de som regelbundet åker ner på missioner och kan ha gjort så 20-30 gånger. Även om kontrakten gäller under en begränsad tid, är det i princip fråga om yrkessoldater. Varför inte anställa dem på heltid med en gång? Åker man ut så mycket finns det väl skäl till det. Det kommer snart inte att finnas så många soldater att välja bland till utlandsstyrkorna har det sagts. Hemvärnet dras med samma problem eftersom så få gör värnplikten idag. Det lilla som finns kvar måste vara vältränat, men då räcker inte några timmar och helger hit eller dit. Eller vad säger ni?

Den finländske ekonomen Panu Poutavara har beskrivit värnplikten som ”en skatt in natura och ett slöseri med tid som kunde ha använts till studier eller till avlönat arbete”….en gigantisk medborgarförlust med andra ord. Den ekonomiska tillväxten på nationell nivå minskar med 0,25 till 0,5 procent per år. Den enskildes ekonomiska situation påverkas under den tid denne ligger inne. Lägg då till att det finns de som inte vill göra värnplikt men tvingas till det.

Den skotske ekonomen Adam Smith sade redan på 1700-talet att de tvångsinskrivna soldaterna var mindre effektiva än de frivilliga. Har vi inte lyssnat och lärt ett millevitt av våra historiska förfäder? Så…..farväl värnplikt, farväl svunna tider……låt yrkesarméerna marschera in.

Annonser

11 responses to “Värnplikten ett minne blott

 1. Din teori håller 100%.

  Förutsatt att inget ändras i framtiden. Men om vi seriöst ska kunna hävda vår nations frihet i kris och krig, då handlar det om siffror. Eller snarare bristen därav. Sverige har helt enkelt inte tillräckligt många invånare för att kunna ställa upp med en tillräckligt stor yrkesarmé. Värnplikten är det enda sättet för att kunna ha ett tillräckligt stort numerär för att kunna ha en trovärdigavskräckande effekt. Lägg därtill att hemvärnet på sikt måste antingen minska drastiskt p g a för få som gjort värnplikten. Eller sjunka markant i kvalité om man ska endast ha korttidsutbildade soldater.

  Värnplikten är ett måste.

 2. Nederländerna och Belgien har ju avskaffat värnplikten och infört yrkesarmé för c:a 5 år sedan. Detta är ju länder som befolkningsmässigt och ekonomiskt delar villkor med vårt land.

  Är det någon som vet hur det funkar där?

 3. Holland har 16,5 miljoner invånare, nästan dubbelt upp jämfört med sverige, Belgien har samma folkmängd som sverige. Men båda är NATO-länder och saknar viktiga gränser mot icke-allierade nationer, bortsett från kusterna. Deras behov av stor armé är mycket mindre än sveriges.

 4. Hur är det i Tyskland? Finns det ett hemvärn där med?
  Säg Klauk…..skulle du kunna berätta om Landwehr? Är osäker på termen, om inte jag missminner mig infördes den under Napoleonkrigen. Men existerar den fortfarande?

 5. Nej, Landwehr har gått ur tiden, och tyskarna säger mig veterligt nej till ”folkrörelsetanken” i försvaret eftersom det luktar ”politisk armé” (och tro mig – i Tyskland luktar sånt riktigt illa). Däremot finns – ännu – en livaktig reserviströrelse med klar lokal förankring. Medlemmarna har krigsplacering, genomför olika årligt återkommande övningar och tävlingar. Reservisterna finns i alla grader och förband, idag i huvudsak i förband med lägre beredskap, men också som specialister i förband med högre beredskap.

 6. Ohh, Landwehr är inte min starka sida. De försvann i slutet av första världskriget.

  Ett Hemvärn finns inte. Fram till 1992 fanns 10st Heimatschutzbrigaden (ungefär ”Hemskyddsbrigader”) men dessa var inget Hemvärn utan reservenheter öronmärkta för WHNS (Wartime HostNation Support)och skydd av hinterland (bakre områden).

  Reservister i tyskland är alla som gjort minst värnplikten. Krigsplacerade är endast den s k mobiliseringsreserven, ett frivilligt åtagande som belöper sig max 10 år efter avslutad aktiv tjänst och endast om ens förband behöver just dig. Dvs mobreserven tillhör ett specifikt förband och t ex kan jag inte traska till ett annat förband och be om krigsplacering där. Mobreservisterna har personlig utrustning hemma,men inga vapen. Utöver detta kan man frivilligt ansluta sig till en ReservistenKameradschaft. En lokal förening där det genomförs enklare gemensamma aktiviteter med militär anknytning. T ex föreläsningar, marscher, skjutningar mm men inga stridsövningar. Det finns ca 140000 soldater i 2600 reservistenkameradschaften idag.

 7. Jag tror att yrkesarme är den sämsta vägen för Sverige i framtiden. (Jag har skrivit det förut här men ändå…. ) Däremot tror jag att en yrkesarme, eller vad man ska kalla det, som är involverad i utlandsinsatser är vägen.

  För vårt försvar rent generellt tror jag vi behöver att alla fått göra lumpen så att _om_ det blir en krigssituation … vi har ju trots allt en lång gräns och en enorm yta 😉

 8. En blandning av värnpliktiga/yrkessoldater kan bli en lösning för Sverige? En yrkesarmé som är involverad i utlandsinsatser är också en idé.

 9. Låter mycket vettigt. Det viktigaste vore kanske att införa en yrkes-underofficerskår. I alla NATO-arméer är dessa ryggraden. Därtill ge möjlighet för ”vanliga soldater” att skriva kontrakt över säg 4-8 år. I Tyskland exempelvis är nästan 40% av mannskapet sådana som skriver längre kontrakt.

 10. Den tyska lösningen är intressant. Så de ”meniga” som skriver under dessa längre kontrakt bli officerare av lägre grad? De förblir inte meniga? Varför inte längre kontrakt för meniga?

 11. De förblir mannskap men kan avancera upp till 4 mannskapsgrader, upp till Korporal. Om dom vill och klarar relevanta tester kan de vid valfritt senare tillfälle byta bana till Underofficer eller officer. Detta är tvingande om de vill stanna längre än 8 år.

  Värnpliktiga dras i åldern 23-24 år huvudsakligen eftersom dessa har en yrkesutbildning och mer livserfarenhet än 18-åringar. 23+8=31, därefter sjunker den fysiska kapaciteten överlag så pass att man hellre byter ut dem till yngre.

  Exempelsiffror:

  34 000 officerare
  120 000 Underofficerare
  35 000 manskap
  90 000 värnpliktiga
  70 000 civilanställda

  Den höga siffran civilanställda är en kvarleva från kalla kriget, eftersom BundesWehr bara fick ha ett visst antal soldater, las så mycket som möjligt ut på civilister (förvaltning, mekaniker, personaladministration etc) och därmed kunde man maximera antalet stridande soldater.